تاج الملوك

گیاه دائمی است به بلندی ۷۵-۶۰ سانتی متر و گستردگی ۵۰ سانتی متر اوایل تابستان گلهای قیفی شكل و قرمز رنگ آن روی ساقه های طویل ظاهر می شوند.

نام علمی: Aquilegia vulgaris Nora Barlow
خانواده: RANUNCULACEAE
گیاه دائمی است به بلندی ۷۵-۶۰ سانتی متر و گستردگی ۵۰ سانتی متر اوایل تابستان گلهای قیفی شكل و قرمز رنگ آن روی ساقه های طویل ظاهر می شوند. برگها سبز -خاكستری بوده دارای بریدگیهای عمیق می باشند. برای كاشت در باغهای صخره ای مناسب است.
نیازها: به مكان آفتابی، خاك مرطوب بازهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.
ازدیاد: به روش كاشت بذر در پاییز یا بهار امكان پذیر است.