آنجلیكا

گیاه بوته ای و دو ساله، دارای برگهایی به رنگ سبز روشن با تقسیمات عمیق كه چترهای گلهای ارغوانی تیره آن در اوایل پاییز روی ساقه های افراشته و قوی به رنگ قرمز تیره ظاهر می شوند.

نام علمی: Angelica gigas
خانواده: UMBELLIFERAE
گیاه بوته ای و دو ساله، دارای برگهایی به رنگ سبز روشن با تقسیمات عمیق كه چترهای گلهای ارغوانی تیره آن در اوایل پاییز روی ساقه های افراشته و قوی به رنگ قرمز تیره ظاهر می شوند. حداكثر بلندی ۲-۱ و گستردگی آن به ۲/۱ متر می رسد.
نیازها: در مكان آفتابی یا سایه و هر نوع خاك با زهكش خوب رشد می كند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد. سر گلهای در حال تشكیل بذر را مرتبا از گیاه جدا می كنند تا عمر آن طولانی تر شود.
ازدیاد: بوسیله كاشت بذر رسیده امكان پذیر است.