برگاموت

گیاهی بوته ای و دائمی است با بلندی ۱ متر و گستردگی ۴۵ سانتی متر كه گلهای قرمز تیره آن در طول تابستان ظاهر می شوند.

نام علمی: Monarda Cambridge Scarlet
خانواده: LABIATAE
گیاهی بوته ای و دائمی است با بلندی ۱ متر و گستردگی ۴۵ سانتی متر كه گلهای قرمز تیره آن در طول تابستان ظاهر می شوند. شاخ و برگ گیاه كركدار و معطر می باشند و برای معطرنمودن چای مورد استفاده قرار می گیرند.
نیازها: به مكان آفتابی و خاك مرطوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.
ازدیاد: به وسیله تقسیم گیاه در بهار امكان پذیر است.