پنجه برگ

گیاه دائمی به فرم بوته انبوه با بلندی و گستردگی ۴۵ سانتی متر.

نام علمی: Potentilla زGibson
خانواده: ROSACEAE
گیاه دائمی به فرم بوته انبوه با بلندی و گستردگی ۴۵ سانتی متر می باشد كه گل های نعلبكی شكل و سرخ رنگ آن اواسط تا اواخر تابستان ظاهر می شوند. برگهای سبزتیره آن شبیه برگ توت فرنگی است.نیازها: به مكان كاملاً آفتابی، خاك بازهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.
ازدیاد: به وسیله كاشت بذر یا تقسیم گیاه در پاییز و قلمه نیمه خشی یا سبز در تابستان امكان پذیر است.