گل صدتومانی

گلهای كم گلبرگ، معطر و فنجانی شكل آن به رنگ سفید تا صورتی از اواخر بهار تا اواسط تابستان ظاهر می شوند.

نام علمی: Paeonia albiflora) P.lactiflora)
خانواده: Paeoniaceae
گیاه علفی و دایمی، دارای ساقه های افراشته و قرمز رنگ و برگهای سبز تیره كه هر یك از ۹ عدد برگچه بیضوی یا سرنیزه ای شكل تشكیل شده و سطح زیرین آنها كمرنگ تر و نسبتاً كركدار است. گلهای كم گلبرگ، معطر و فنجانی شكل آن به رنگ سفید تا صورتی از اواخر بهار تا اواسط تابستان ظاهر می شوند. این گاه بومی روسیه، مغولستان، چین و تبت می باشد. بلندی و گستردگی آن به ۷۰ سانتیمتر می رسد.
نیازها: مكان كاملاً آفتابی یا نیم سایه، خاك عمیق، حاصلخیز و غنی از هوموس، واریته های گل درشت آن نیاز به قیم دارند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در پاییز یا اول زمستان (ممكن است ۳-۲ سال جوانه زدن آنها به طول انجامد) و یا تقسیم گیاه در پاییز یا اول بهار امكان پذیر است.