قرنفل

گیاهی دو ساله، كند رشد، دارای برگهای سرنیزه ای كشیده كه گلهای رنگارنگ آن در اواخر بهار ظاهر می شوند.

نام علمی: Dianthus barbatus
خانواده: CARYOPHYLACEAE
گیاهی دو ساله، كند رشد، دارای برگهای سرنیزه ای كشیده كه گلهای رنگارنگ آن در اواخر بهار ظاهر می شوند. حداكثر بلندی ۴۵ و گستردگی آن به ۳۰-۲۰ سانتیمتر می رسد. واریته های كوتاه قد آن دارای بلندی ۱۵ سانتیمتر هستند.
نیازها: مكان آفتابی، خاك نسبتاً قلیایی و سبك، جهت افزایش طول دوره گلدهی گلهای خشك را مرتباً می چینند.
حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در اواخر شهریور ماه امكانپذیر است.