هلیوپسیس

گیاه دائمی با برگهای تخم مرغی تا سرنیزه ای، در حاشیه دندانه دار و كركدار، به طول ۱۵ سانتیمتر كه گلهای زردرنگ آن در تابستان ظاهر می شوند، بلندی گیاه به یك متر می رسد.

نام علمی: Heliopsis helianthoides subsp. Scarba
خانواده: ASTERACEAE
گیاه دائمی با برگهای تخم مرغی تا سرنیزه ای، در حاشیه دندانه دار و كركدار، به طول ۱۵ سانتیمتر كه گلهای زردرنگ آن در تابستان ظاهر می شوند، بلندی گیاه به یك متر می رسد. گلهای آن بعنوان گل شاخه بریده استفاده شده و با دوام هستند.
نیازها: مكان كاملاً آفتابی، خاك نسبتاً حاصلخیز، غنی از هوموس و مرطوب ولی دارای زهكش خوب، برای حفظ آراستگی گیاه هر ۳-۲ سال آن را تقسیم و مجدداً می كارند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر درون گلدان در شاسی سرد در فصل بهار یا تقسیم گیاه در بهار یا پاییز امكان پذیر است.