شقایق

نام علمی: Papauer rhoeas خانواده: PAPAVERACEAE گیاه یكساله سریع الرشد و افراشته با ساقه های نازك و كركدار و برگهای لوب دار به رنگ سبز روشن، گلهای مدور و اغلب فنجانی شكل آن در طیف هایی از رنگ قرمز، صورتی، …

نام علمی: Papauer rhoeas
خانواده: PAPAVERACEAE
گیاه یكساله سریع الرشد و افراشته با ساقه های نازك و كركدار و برگهای لوب دار به رنگ سبز روشن، گلهای مدور و اغلب فنجانی شكل آن در طیف هایی از رنگ قرمز، صورتی، گل بهی و یا سفید در فصل تابستان ظاهر می شوند. حداكثر بلندی ۶۰ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی متر می رسد.
نیازها: مكان آفتابی، خاك مرطوب ولی دارای زهكش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در فصل پائیز یا بهار امكان پذیر است.