كاملیا

گلهایی با گلبرگهای صورتی مایل به سفید كه دارای رگبرگهای صورتی پررنگ و پرچم های زرد رنگ و قطر ۵/۷ سانتی متر هستند كه اواسط زمستان تا اواسط بهار ظاهر می شوند.

نام علمی: Camellia japonica شSilvia&#۰۳۹;
خانواده: THEACEAE
گلهایی با گلبرگهای صورتی مایل به سفید كه دارای رگبرگهای صورتی پررنگ و پرچم های زرد رنگ و قطر ۵/۷ سانتی متر هستند كه اواسط زمستان تا اواسط بهار ظاهر می شوند. جهت كاشت گلدانی و كاشت در هوای آزاد مناسب است.
نیازها: مكان نیم سایه، خاك با زهكشی خوب، خنثی تا اسیدی، هرس فرم پس از پایان گلدهی، حداقل دمای قابل تحمل ۲۰- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق قلمه نیمه رسیده یا چوب سخت از اواسط تابستان تا اوایل زمستان یا پیوند زدن در اواخر زمستان امكان پذیر است.