آلاله

گیاهی است دائمی با ریشه غده ای كه گلدهی آن اواخر بهار - اوایل تابستان می باشد.

نام علمی: Ranunculus
خانواده: RANUNCULACEAE
گیاهی است دائمی با ریشه غده ای كه گلدهی آن اواخر بهار - اوایل تابستان می باشد. گلها در رنگهای زرد، سفید، صورتی، قرمز و نارنجی ظاهر می شوند. حداكثر بلندی گیاه به ۵۰ و گستردگی آن به
۱۰ سانتیمتر می رسد.
نیازها: مكان آفتابی، خاك مرطوب به شرطی كه دارای زهكشی خوب باشد. حداقل دمای مورد تحمل آن صفر درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر تازه و یا تقسیم غده در بهار یا پاییز صورت می گیرد.