كتان زینتی

درختچه ای همیشه سبز و پرپشت با حداكثر بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متر كه گل های قیفی شكل آن در فصل تابستان در هوای آفتابی باز می شوند.

نام علمی: Linum arboreum
خانواده: LINACEAE
درختچه ای همیشه سبز و پرپشت با حداكثر بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متر كه گل های قیفی شكل آن در فصل تابستان در هوای آفتابی باز می شوند.
نیازها: مكان آفتابی، خاك غنی از هوموس كه دارای زهكشی خوب باشد، حداقل دمای مورد تحمل آن ۵- درجه سانتیگراد.
ازدیاد: از طریق تهیه و كاشت قلمه های نیمه رسیده در تابستان و یا كاشت بذر در پاییز.