هپاتیكا

گیاه دائمی، نیمه همیشه سبز و كند رشد با حداكثر بلندی ۸ و حداكثر گستردگی ۱۲-۱۰ سانتیمتر، برگها مدور گوشتی و دارای سه لوب هستند.

نام علمی: Hepatica Rubra Plena nobilis
خانواده: RANUNCULACEAE
گیاه دائمی، نیمه همیشه سبز و كند رشد با حداكثر بلندی ۸ و حداكثر گستردگی ۱۲-۱۰ سانتیمتر، برگها مدور گوشتی و دارای سه لوب هستند. گلها فنجانی شكل با گلبرگهای فراوان به رنگ ارغوانی، صورتی، آبی پررنگ یا بنفش، اوایل بهار ظاهر می شوند.
نیازها: مكان نیمه سایه، خاك عمیق و غنی از هوموس و مرطوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق تقسیم بوته و یا جداكردن و كاشت ساقه های جانبی در فصل بهار امكان پذیر است.