تهویه قارچ صدفی در اتاق رشد

یکی از نکات مهم در پرورش قارچ صدفی، تهویه سالن در مرحله رشد زایشی است.

در این زمان به علت افزایش سوخت و ساز و تنفس شدید در قارچ، مصرف اکسیژن بیشتر شده و هوادهی اهمیت فراوان دارد. برای این منظور شما می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
به ازاء هر ۱۰۰۰ کیلو بستر قارچ صدفی(کاه خیس) بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مکعب بر ساعت هوادهی بایستی صورت گیرد. عدد ۵۰۰ حداقل نیاز اکسیژن را نشان می دهد که کمتر از آن سبب شیپوری شدن قارچ ها می شود. عدد ۱۰۰۰ نیز حداکثر هوادهی را نشان می دهد که بیشتر از سبب خشک شدن بستر و افت کیفیت قارچ ها می شود.
به عنوان مثال اگر در سالنی ۵۰ عدد بستر داشته باشیم که وزن هرکدام ۸ کیلو گرم باشد، برای هوادهی نیاز به فنی با قدرت حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰ متر مکعب بر ساعت داریم.

در مورد هوادهی رعایت نکات زیل ضروری است:
۱- در هنگام نصب فن ها(هواکش) دقت شود که جهت هوادهی به طرف داخل سالن باشد.
۲- به جای یک فن قوی از چند فن متوسط استفاده شود.
۳- جهت کنترل قدرت فن و صرفه جوئی در مصرف برق می توان از تایمر استفاده کرد.
۴- قدرت انتقال هوا در فن ها را روی موتور فن درج می شود.
۵- هر یک متر مکعب بر دقیقه معادل ۶۰ متر مکعب بر ساعت است.
۶- در فصول گرم بایستی از کولر آبی به جای فن استفاده کرد که سبب کاهش دما، افزایش رطوبت و تهویه می شود.
۷- جهت وزش باد بایستی به طرف دیوارها باشد و باد به طرف بسترها نباشد.
۸- در زمستان توصیه می شود هوای سرد ابتدا وارد یک راهرو شود تا دمای آن متعادل و سپس بوسیله فن وارد اتاقها شود.
۹- عمل تهویه بر اساس فرمول فوق به صورت شبانه روزی انجام شود.