ویژگی های بذر (اسپان) قارچ صدفی و دکمه ای

بسیاری از افراد که برای اولین بار اقدام به کشت و پرورش قارچ صدفی یا دکمه ای می کنند اطلاعات کافی از ویژگی های بذر(اسپان) قارچ مرغوب نداشته و بعلت استفاده از بذر قارچ نامناسب و یا آلوده دچار مشکلات فراوانی می شوند.

برای این منظور در اینجا به بررسی نشانه های یک بذر (اسپان) سالم قارچ خوراکی می پردازیم.
۱- کیسه نایلونی حاوی بذر (اسپان) قارچ سالم بوده و فاقد پارگی یا چسب خوردگی می باشد.
۲- دانه های اسپان(بذر) قارچ فقط به رنگ قهوه ای(رنگ غلات) یا سفید(ناشی از رشد ریسه ها یا میسلیوم قارچ خوراکی) بوده و فاقد رنگ سبز یا سیاه یا نارنجی( بیماری کپکی) می باشد.
۳- داخل نایلون بذر(اسپان) قارچ فاقد هرگونه قطرات آب می باشد.
۴- دانه های بذر (اسپان) قارچ حالت دانه بندی داشته و در صورت چسبیدگی با فشار دست به راحتی دانه دانه شود.
۵- پنبه درب نایلون بذر(اسپان) قارچ سالم بوده و آلوده و کثیف نباشد.
در صورت تهیه بذر (اسپان) قارچ مناسب، امکان نگهداری آن در یخچال (دمای ۴- ۶ درجه بالای صفر) تا ۲۱ روز میسر می باشد.