بیماری سفیدك گوجه فرنگی، به سیب زمینی نیز آسیب می رساند.

بیماری سوختگی شاخ و برگ گوجه فرنگی یا سفیدك داخلی كه دارای نام علمی Phytophthora infestans است در سواحل دریای خزر، دزفول و خوی شایع است و علاوه بر گوجه فرنگی به سیب زمینی و بادمجان نیز آسیب می رساند.

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران ، نشاهای گوجه فرنگی آلوده بعنوان اولین منبع آلودگی به شمار می رود و بهترین شرایط برای شیوع بیماری ،آب و هوای سرد و مرطوب است و درجه حرارت حدود ۱۲ درجه سانتیگراد شب همراه با شبنم زیاد یا باران به دنبال دمای ۱۶تا۲۴ درجه سانتیگراد روز توام با رطوبت برای گسترش این بیماری بسیار مناسب است.علائم بیماری برروی برگ ها با ایجاد لكه های نامنظم بی رنگ كه بعدا قهوه ای می شوند، ظاهر می شود كه در صورت بالا بودن میزان رطوبت، علائم به تمام برگ انتقال می یابد و در سطح پایینی برگ های آلوده كپك سفیدرنگی بوجود می آید، این علائم بر ساقه به صورت لكه های قهوه ای طولی بوده و بر میوه گوجه فرنگی گودافتادگی در گوشت میوه بوجود می آورد.در شرایط آب و هوایی خشك، فعالیت قارچ عامل بیماری متوقف شده و لكه های موجود از گسترش بازمی مانند و برگها سیاه و پیچیده شده و سرانجام خشك می شوند.
به منظور جلوگیری از آلوده شدن گیاه سیب زمینی و سایر گیاهان به این بیماری باید فاصله مزارعی كه گیاهان حساس به این بیماری را دارند، از مزارع آلوده گوجه فرنگی دور باشد، همچنین
نشاء های اولیه قبل از كاشت از لحاظ آلودگی مورد بررسی قرار گیرند.
سمومی چون كلروتالونیل، مانب، مانكوزب و متالاكسیل از سموم قارچ كش توصیه شده برای مبارزه با این بیماری هستند.
همچنین تركیبی به نام كاپسیدول كه از فلفل تهیه می شود، در از بین بردن بیماری موثر است