سیب زمینی نباید در صبح‌های سرد و یخبندان برداشت شود

بیش از ۲۰ درصد محصول سیب زمینی كه در زمستان و بهار در بازار به فروش می‌رسد مبتلا به پوسیدگی خشك غده است.

تحقیقات نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد از غده‌های سیب زمینی به هنگام برداشت و جمع آوری زخمی می‌شوند كه در ۲۰ درصد آنها پوسیدگی خشك فوزاریومی توسعه پیدا می‌كند. بنابراین تحقیقات، خسارت این بیماری در برداشت سیب زمینی، با ماشین بیشتر می‌شود چرا كه در اثر زخم شدن غده‌ها، قارچ عامل بیماری به سهولت به داخل غده راه پیدا كرده و در فضای بین سلولی پس از مرگ سلولها در داخل سلولها رشد می‌كند. این تحقیقات دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت ۵۰ تا ۸۰ درصد را بهترین شرایط برای گسترش بیماری عنوان كرده و منبع آن را خاكی كه همراه غده‌های برداشت شده به انبار منتقل می‌شود معرفی كرده است. عامل این بیماری همچنین ممكن است در انبارهای دائمی كه هر سال سیب زمینی در آنجا انبار می‌شود باقی مانده و به محصول سال دیگر منتقل شود. بیماری پوسیدگی خشك یك تا دو ماه پس از انبار كردن غده‌های سیب زمینی ظاهر می‌شود. در این بیماری در محل زخم‌های ایجاد شده لكه‌های كوچك قهو‌ه‌ای رنگ ظاهر می‌شود. به تدریج با گسترش آلودگی سطح غده‌های آلوده چروكیده و فرورفته می‌شود و بافتهای داخلی سیب زمینی به رنگ قهوه‌ای در می‌آید. غده‌های سیب زمینی سرانجام مومی، خشك و چروكیده می‌شوند. خشك بودن كامل شاخ و برگ محصول در هنگام برداشت تا حد چشمگیری از خسارت وارده می‌كاهد. این توصیه به خصوص برای سیب زمینی‌های بذری و سیب زمینی‌هایی كه باید مدت طولانی در انبارباقی بمانند صادق است. همچنین سیب زمینی را بناید در صبح سرد و یخبندان برداشت كرد زیرا در چنین شرایطی به آسانی خراشیده شده ، صدمه خواهند دید.
تجارب به دست آمده حاكی از آن است كه مطمئن‌ترین راه جلوگیری از پوسیدگی قطعات بذری، كاشت غده‌های كوچك، كامل و بدون برش است. تهویه انبار، نگه داشتن حرارت بین ۴ تا ۷ درجه سانتیگراد و ضد عفونی كردن سیب زمینی‌های بذری با سموم قارچ كش قبل از انبار كردن از سایر روش‌های جلوگیری از اشاعه این بیماری است. مصرف كودهای فسفره نیز از پیشرفت آن می‌كاهد. گفتنی است این بیماری در اكثر مناطق به خصوص در آذربایجان، اصفهان، شهر كرد، كاشان و خراسان شیوع دارد.