افزایش رطوبت خاك مؤثرترین روش مبارزه با پوسیدگی سفید سیر است

خسارات ناشی از بیماری پوسیدگی سفید در خاكهای خشك و با رطوبت متوسط به طرز چشمگیری افزایش پیدا می كند.

براساس تحقیقات صورت گرفته بیماری پوسیدگی سفید سیر كه بیشترین شكایت از آن در استانهای آذربایجان و گرگان وجود دارد، با پوشاندن خاك، بالا بردن دما و افزایش رطوبت خاك تا حد زیادی قابل كنترل است. این بیماری كه عامل ایجاد آن نوعی قارچ است، علاوه بر سیر، پیاز، تره فرنگی، موسیر و گونه های وحشی پیاز را مورد حمله قرار می دهد و در تمام مراحل رشد میزبان و همچنین بعد از جمع آوری محصول ایجاد بیماری می كند.
تغییر رنگ نوك ریشه ها به رنگ قهوه ای و انباشته شدن سیرچه ها از توده سفیدرنگ و پنبه ای قارچ كه باعث زرد و لهیده شدن آن می شود از علائم مهم این بیماری است.
اگر میزبان در اوایل رشد مورد حمله قرار گیرد به سرعت خشك می شود اما در صورت بروز بیماری در مراحل بعدی و خصوصا اواخر رشد، علائم بیماری در مرحله نگهداری در انبار ظاهر خواهدشد. تحقیقات نشان می دهد روشهای زراعی از قبیل تناوب طولانی در حد ۸ تا ۱۰ سال، پوشاندن خاك با پلی اتیلن كه باعث بالا رفتن دما و رطوبت خاك می شود، زهكشی خاك، استفاده از پیازهای سالم برای كاشت و اجتناب از آبیاری به وسیله آبهای آلوده و كودهای حیوانی، می تواند شرایط خوبی برای كنترل بیماری بوجود آورد.