خون‌دماغ را جدی بگیرید

رگ‌های خونی بینی مخصوصا در آب و هوای خشك می‌توانند با هر خراش یا جراحت كوچكی خونریزی كنند و آسیب‌های كوچك ناشی از سرماخوردگی یا انگشت كردن در بینی به وفور باعث خون دماغ می‌شوند.

خون دماغ در زمستان در نواحی كم رطوبت شایعتر است. گاهی خونریزی به علت یك جسم خارجی در بینی رخ می‌دهد كه معمولا با بدو ترشح از سوراخ‌های بینی همراه است. بیماری‌های خونریزی دهنده می‌توانند خون دماغ ایجاد كنند اما در این موارد خونریزی و خون مردگی در جاهای دیگر نیز رخ می‌دهد.

// در هنگام خون‌دماغ چه باید كرد //
فرد را وادار كنید كه بینی‌اش را از لخته‌ها پاك كند سپس با انگشت‌های شست و اشاره محل اتصال قسمت‌های نرم و استخوانی بینی را تا پایین به طرف گونه‌ها حداقل ‌١٠ دقیقه فشار دهید و اگر خونریزی بند نیامده ‌١٠ دقیقه دیگر بینی را فشار دهید. این كار را قطع نكنید تا ناحیه خونریزی دهنده را پیدا كنید. در این هنگام به آرامش و اطمینان دهید. برای ایجاد وضعیت بهتر با وادار كردن او به حالت نشسته بلعیدن خون را به حداقل برسانید. تناوب خونریزی‌های بعدی را با گذاشتن روزانه وازلین یا پمادهای دیگر دقیقا داخل سوارخ‌های بینی و به مدت ‌٤ تا ‌٥ روز كاهش دهید. شب‌ها از دستگاه‌های بخور و مرطوب كننده هوا استفاده كنید.