حملات قلبی را چگونه كاهش دهیم؟

توصیه انجمن قلب آمریکا به افرادی که امیدوارند مصرف ویتامین ها قلب شان را از بیماری حفظ کند این است که به جای مصرف قرص های ویتامین غذاهای سالم بخورند.

بررسی مطالعات مختلف در باره اینکه آیا مکمل ها می توانند حملات قلبی را کاهش دهند یا خیر نشان می دهد واقعا آنها موثر نیستند.به گفته Penny Kris-Etherton استاد تغذیه در دانشگاه پنسیلوانیا و سرپرست این گروه تحقیقاتی ، در حال حاضر دلیل زیادی برای توصیه افراد به مصرف مکمل ها به منظور کاهش بیماری های قلبی عروقی وجود ندارد.آنتی اکسیدان ها ملکول هائی هستند که در کاهش صدمه وارده به سلول ها و اسید نوکلئیک (DNA) به وسیله رادیکال های آزاد (ذرات شیمیائی باردار موجود در محیط که از طریق فرآیندهای بیولوژیک روزمره ایجاد می شوند) نقش دارند.واضح است که غذاهای غنی از آنتی اکسیدان می توانند احتمال ابتلاء به سرطان و بیماری های قلبی را کاهش دهند و دانشمندان همواره در تلاش بوده اند تا ترکیبات ویژه موثره را جدا کنند.از جمله آنتی اکسیدان ها ویتامین های A و C هستند اما بر اساس مطالعات متعدد ، در افرادی که مکمل های آنتی اکسیدان را مصرف می کنند احتمال ابتلاء به سرطان یا بیماری های قلبی کاهشی نشان نمی دهد و یک مطالعه مهم محققان فنلاندی حاکی از آن است که احتمال ابتلاء به سرطان ریه در مردان سیگاری که از مکمل های فوق هم استفاده کردند بیشتر بوده است.
اکنون به نظر متخصصان تغذیه و پزشکان احتمالا مجموعه ای از ترکیبات موجود در مواد غذائی است که تاثیر سودمند آنتی اکسیدانی سالمی دارد.انجمن قلب آمریکا یک رژیم غذائی غنی از میوه ، سبزیجات ، حبوبات ، ماهی ، لگوم ها(انواع بنشن) ، ماکیان و گوشت کم چرب را به افراد توصیه می کند تا از ویتامین های آنتی اکسیدان موجود در آنها بهره مند شوند.