نیکوتین و آلزایمر

به گفته دانشمندان مصرف نیکوتین برخی از اختلالات مغزی ناشی از آلزایمر را تشدید می کند.

به نوشته سایت اینترنت دانشگاه کالیفرنیا در حال حاضر این تصور وجود دارد که می توان از نیکوتین برای درمان برخی از اختلالات ناشی از آلزایمر استفاده کرد اما مطالعات اخیر نشان داده که نیکوتینی که از طریق سیگار یا پیپ و یا از طرق دیگر وارد بدن می شود سبب افزایش نوعی از رشته های عصبی می شود که یکی از مشخصه های بیماری آلزایمر است. به گفته دانشمندان با توجه به نقش نیکوتین در افزایش این رشته های عصبی، نباید از نیکوتین برای درمان آلزایمر استفاده کرد.