موسیقی و هوش کودکان

محققان فرانسوی اعلام کردند که موسیقی مناسب میتواند باعث افزایش هوش ، تحرک و شادابی کودکان شود

محققان فرانسوی اعلام کردند که موسیقی مناسب میتواند باعث افزایش هوش ، تحرک و شادابی کودکان شود. آنها به والدین توصیه می کنند در طول روز لااقل دو تا سه ساعت و با فاصله زمانی مناسب ، برای کودکان موسیقی پخش کنند ، بطوریکه کودک از شنیدن صدای موسیقی احساس خستگی نکند.
نکته مهمتر انتخاب نوع موسیقی است و والدین باید توجه داشته باشند که موزیک های سنگین یا آنها که تم غمگینی دارند ، به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیستند ، بلکه کودک نیاز به موسیقی شاد ، بخصوص آهنگ هایی که برای کودکان ساخته میشود دارد.
لازم به ذکر است که موسیقی بسیار تند با صدای بلند نیز بر روحیه کودکان تأثیر منفی گذاشته و آنان را عصبی می کند.