دردهای تحتانی ستون مهره ها

دردهایی که در ناحیه تحتانی ستون مهره ها، منشأ و علایم متفاوت و پیچیده ای دارند بطوریکه به سادگی قابل تشخیص نمی باشند.

دردهایی که در ناحیه تحتانی ستون مهره ها، منشأ و علایم متفاوت و پیچیده ای دارند بطوریکه به سادگی قابل تشخیص نمی باشند. این دردها می تواند در نتیجه یک ضربه عضلانی شناخته شده یا موارد ناشناخته که آسیب زا نبوده، بوجود بیایند. احتمال دارد این دردها از سایر قسمتهای بدن آغاز شده و دیگر عضلات و سایر ساختارهای مهره های تحتانی را در بر بگیرند. گاهی اوقات این دردها از سیستم عصبی عارض می شوند. مشکلات بوجود آمده در اعصاب خلفی، اختلالات مادرزادی، تروما (ضربه)، عفونتها، بیماریهای التهابی، اختلالات دستگاه گردش خون و ... از عوامل بروز دردهای تحتانی ستون مهره ها هستند.اغلب پزشکان بدلیل ساختار پیچیده ستون فقرات انسان در جهت تشخیص علت اینگونه دردها دچار مشکلات فراوانی می شوند. استخوانها، دیسکها، عضلات، رباطها، تاندونها و بافتهای مختلف در کنار هم قرار گرفته و ستون مهره ها را بوجود آورده اند. همین ساختار پیچیده خود می تواند علتی برای بروز دردهای تحتانی ستون مهره ها باشد. همچنین عواملی مانند اضطراب، افسردگی، ناامیدی، استرس، عصبانیت، ترس، حالات روانی و بسیاری عوامل دیگر از این قبیل می توانند باعث بروز دردهای تحتانی ستون مهره ها شوند و یا آنها را تشدید کنند. مؤلفه های هیجانی نیز تشخیص اینگونه دردها را مشکل می کنند. گاهی اوقات دردهایی که بدین سبب عارض می شوند نیاز به جراحی نداشته و تنها باعث بروز ناتوانی در فرد می شوند و گاهی نیز همین مؤلفه ها علت اصلی و فیزیکی دردهای ستون مهره ها هستند.دردهای تحتانی ستون مهره ها به دو دسته تقسیم می شوند: دردهای مزمن و دردهای حاد. دردهای حاد ناگهان شروع می شوند و مواردی چون تروما، التهاب مفاصل (آرتریت)، شکستگی ها، عفونت های اطراف مهره ها، بیماری های حاد احشاء داخلی و نیز شروع حاد برخی از سرطانها را شامل می شوند. دردهای مزمن ناحیه پشت که در بیشتر مواقع به مسکن ها پاسخ نمی دهند می توانند علل بسیاری داشته باشند که عبارتند از:
۱- اختلالات مکانیکی (Mechanical Disorders)
بیشتر افرادی که از درد ستون مهره ها رنج می برند، دردهای مکانیکی را تجربه می کنند. این دردها هنگامی عارض می شوند که قسمتی از ستون فقرات بدرستی کار نمی کند مانند پیدایش یک دیسک بین مهره ای، یک رباط یا یک مفصل آسیب دیده.
۲- اختلالات ناشی از رشد غیر طبیعی (Developmental Disorders)
اینگونه اختلالات در ناحیه تحتانی ستون مهره ها بدلیل شکل گرفتن یا رشد غیر طبیعی اسکلت بدن بوجود می آیند. در درمان اینگونه اختلالات احتیاط بسیاری می شود اما در برخی موارد به منظور جلوگیری از وخیم تر شدن بیماری، ناتوانی دراز مدت یا تغییر شکل غیر طبیعی، نیاز به جراحی می باشد.
۳- اختلالات التهابی و عفونتی (Inflammatory and Infectious Disorders)
عفونت ستون مهره ها درد شایعی نیست اما دارای اهمیت می باشد. اینگونه اختلالات به سختی تشخیص داده می شوند و در صورت تأخیر در تشخیص دقیق می توانند عوارض جدی در پی داشته باشند.
۴- تومورها
کمتر پیش می آید که ستون مهره ها و طناب نخاعی دچار سرطان و تومور شوند. رایج ترین مشخصه تومور ستون مهره ها دردی است که بیمار از آن رنج می برد. البته چون درد ستون مهره ها بسیار رایج است بنابراین این درد نمی تواند مشخصه بارزی برای شروع بیماری یا درمان آن باشد.
۵- تروما
ترومای ستون مهره ها اشاره به آسیب هایی دارد که در اجزاء استخوانی، بافتهای نرم و یا ساختارهای نرولوژیکی رخ می دهد. بی ثباتی واقعی و آسیب های نرولوژیکی ناشی از آن، دو موردی هستند که بسیار مد نظر جراحان در ترومای ستون مهره هاست.