حد ترخص چند کیلومتر است خامنه ای

حد ترخص چند کیلومتر است خامنه ای | حد ترخص مسافتی است که مسافر می تواند از آنجا به بعد نمازش را به شکل شکسته بخواند و روزه اش را افطار کند. در ادامه حکم آیت الله خامنه ای را در این مورد بخوانید.

سؤال: در آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی، گاهی فاصله بین بعضی از شهرها (یعنی فاصله تابلوهای خروجی شهری و ورودی شهر دیگر) به صد متر نمی‏رسد، حتی بعضی از خانه‏ها و خیابان‏های دو شهر کاملاً به هم متصل هستند، حد ترخص این موارد چگونه است؟
پاسخ: با فرض اتصال یکی از دو شهر به دیگری به نحوی که در سؤال آمده است، آن دو، حکم دو محله یک شهر را دارند که خروج از یکی به دیگری مسافرت محسوب نمی‏شود تا نیاز به حد ترخص باشد.

سؤال: معیار حد ترخص شنیدن اذان و دیدن دیوارهای شهر است، آیا یکی از آن دو کافی است یا این که باید هر دو با هم وجود داشته باشند؟
پاسخ: احوط، رعایت هر دو علامت است، هرچند بعید نیست که شنیده نشدن اذان برای تعیین حد ترخص کافی باشد.

سؤال: آیا معیار حد ترخص شنیدن صدای اذان از خانه‏های طرفی است که مسافر از آن طرف شهر خارج یا داخل آن می‏شود، یا این که معیار اذان وسط شهر است؟
پاسخ: معیار، شنیدن اذان آخر شهر از طرفی است که مسافر از آن خارج و یا داخل آن می‏شود.

سؤال: در این جا بین اهالی یکی از نواحی راجع به مسافت شرعی اختلاف وجود دارد. عده‏ای می‏گویند که دیوارهای آخرین خانه‏های منطقه که به هم متصل هستند، ملاک است. عده‏ای هم معتقدند که باید مسافت را از کارخانه‏ها و شهرکهای پراکنده‏ای که بعد از خانه‏های شهر واقع شده است، محاسبه کرد، سؤال این است که آخر شهر کجاست؟
پاسخ: تعیین آخر شهر موکول به نظر عرف است. اگر در نظر عرف کارخانه‏ها و شهرکهای پراکنده اطراف شهر جزو شهر نباشد، مسافت را از آخر خانه‏های شهر باید حساب نمود.

1. چنانچه بخواهید از راهی که هشت فرسخ* است به آنجا بروید، باید نماز را شکسته بخوانید و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست بروید باید تمام بخوانید.
2. ابتدای هشت فرسخ را باید از خانه های آخر شهر حساب نمایید.
* هشت فرسخ یعنی 45 کیلومتر هر چند به صورت رفت و برگشت باشد