لانه خفاش | تغییر محل زندگی خفاش ها در فصل های مختلف

لانه خفاش | خفاش ها در فصل های مختلف سال، بسته به نیازهایشان محل زندگیشان را تغییر می دهند.

لانه خفاش ها هر جایی ممکن است وجود داشته باشد، بسته به نوع و گونه خفاش ها، اینکه در چه فصلی از سال باشد، اینکه خفاش ها پس از بچه دار شدنشان چکار می کنند، محل زندگی خفاش ها تغییر می کند.
برای مثال خفاش ها برای زنده ماندن به آب و حشرات برای خوردن نیاز دارند، بنابراین جایی را برای زندگی شان انتخاب می کنند که بتوانند حشرات را شکار کنند. همچنین به جایی برای خواب و بزرگ کردن بچه هایشان نیاز دارند.
همینطور موضوعی که خیلی مهم است، این است که مسیری میان این جایگاه ها وجود داشته باشد تا خفاش ها احساس امنیت کنند.
محلی که خفاش ها زندگی می کنند را roost می نامند. خفاش ها نیاز دارند که بسته به نیازهایشان چند بار در سال در زمانهای مختلف محل زندگی شان را تغییر دهند.