بزرگترین بانک دنیا کدام است | ICBC بزرگترین بانک جهان

بزرگترین بانک دنیا کدام است | بزرگترین بانک جهان، بانک صنعت و تجارت چین(ICBC) با 3,473.09 میلیارد دلار سرمایه می باشد. در ادامه درباره این بانک اطلاعاتی آورده شده است که با هم می خوانیم.

بانک صنعت و تجارت چین(ICBC) بزرگترین بانک در جهان می باشد.
این بانک یک شرکت بین المللی است که در مقیاس سرمایه بزرگترین بانک جهان می باشد. سرمایه این بانک 3,473.09 میلیارد دلار می باشد.
این بانک در سال 1984 شروع به کار کرد.
ICBC در سال 2006 در سهام ارز شانگهای و هنک کنگ قرار گرفت.
ICBC در مجموع حدود 490 میلیون مشتری حقیقی(خرد) و 5320 هزار مشتری حقوقی(شرکتها) دارد.
این بانک شعبه های زیادی در آسیا، اروپا،آمریکا و اقیانوسیه دارد.

منبع: www.worldatlas.com