علی اکبر معین فر کیست؟

علی اکبر معین فر کیست؟ | علی اکبر معین فر نخستین وزیر نفت در جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی پیش درگذشت. در ادامه به زندگینامه مختصری از وی می پردازیم.

علی اکبر معین فر متولد ١٣٠٧ آغازگر مطالعات نظام مند زلزله شناسی و مهندسی زلزله در ایران، نخستین تهیه کننده آئین نامه ساختمان مقاوم در برابر زلزله، نخستین رئیس کمیته فنی مقررات ملی ساختمان بود.
همچنین قابل ذکر است علی اکبر معین فر ابتدا در دولت موقت از سوی مهدی بازرگان به عنوان عنوان وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه برگزیده شد و سپس از سوی نخست وزیر دولت موقت به عنوان نخستین وزیر نفت در جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. وی همچنین به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس اول شورای اسلامی حضور داشته است.
ساعاتی پیش خبر درگذشت او دبیرکل نهضت آزادی ایران تایید کرد.