آزمایش اندیکاسیون‌های اصلی روانپزشکی توضیح
اسید فسفاتاز بررسی شناختی/طبی افزایش در سرطان پروستات، هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات، اختلال شدید عملکرد پلاکتی، بیماری استخوانی
هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH) بررسی شناختی/طبی تغییر در سوءمصرف استروئید؛ ممکن است در تشنج، پسیکوز و بیماری کوشینگ و در پاسخ به استرس افزایش یابد.
کاهش در بیماری آدیسون
آلاتین امینو ترانسفراز (ALT) بررسی شناختی/طبی افزایش در هپاتیت، سیروز، متاستازهای کبدی
کاهش در کمبود پیریدوکسین (ویتامین B۶)
آلبومین بررسی شناختی/طبی افزایش در دهیدراتاسیون
کاهش در سوءتغذیه، نارسائی کبد، سوختگی، میلوم متعدد، سرطان‌ها
آلدولاز اختلال‌های خوردن اسکیزوفرنی
 
افزایش در بیمارانی که سوءمصرف ایپکاک دارند (مثل بیماران مبتلا به جوع عصبی) و برخی بیماران اسکیزوفرنی
آلکالن فسفاتاز بررسی‌ شناختی/طبی
استفاده از داروهای روانپزشکی
افزایش در بیماری پانزده هیپرپراراتیروئیدی، بیماری کبدی، متاستازهای کبدی نارسائی قلبی، استفاده از فنوتیازین
کاهش در کم‌خونی بدخیم (کمبود ویتامین B۱۲)
آمونیای سرم بررسی‌ شناختی/طبی افزایش در آنسفالوپاتی کبدی، نارسائی کبد، سندرم رِی (Reye): در خونریزی گوارشی و نارسائی احتقانی شدید قلب افزایش می‌یابد.
آمیلاز سرم اختلالات خوردن ممکن است در جوع عصبی افزایش یابد.
آنتی‌بادی‌های ضدهسته بررسی شناختی/طبی در لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE) و لوپوس ناشی از دارو (برای مثال ثانویه به فنوتیازین‌ها، ضدتشنج‌ها)؛ SLE می‌تواند هم در ارتباط با دلیریوم، پسیکوز و اختلال خلقی دیده شود.
آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) بررسی شناختی/طبی افزایش در بیماری قلبی، بیماری کبدی، پانکراتیت، اکلامپسی، آسیب مغزی، الکلیسم.
کاهش در کمبود پیریدوکسین (ویتامین B6) و مراحل پایانی بیماری کبد
بیکربنات سرم اختلال پانیک
اختلال‌های خوردن
کاهش در سندرم نفس نفس زدن (hyperventilation)، اختلال پانیک، سوءمصرف استروئید آنابولیک
ممکن است در بیماران مبتلا به جوع عصبی، در سوءمصرف مسهل و استفراغ روانزاد افزایش یابد.
بیلی‌روپین بررسی شناختی/طبی افزایش در بیماری کبدی
نیتروژن اوره خون (BUN) دلیریوم
استفاده از داروهای روانپزشکی
افزایش در بیماری کلیه و دهیدراتاسیون
افزایش مرتبط با لتارژی و دلیریوم
در صورت بالا رفتن می‌تواند احتمال مسمومیت با داروهای روانپزشکی، به‌خصوص لیتیوم و آمانتادین را افزایش دهد.
برومید سرم دمانس
پسیکوز
مسمومیت با برومید می‌تواند باعث پسیکوز، توهم و دلیریوم شود.
بخشی از بررسی دمانس، به‌خصوص هنگامی‌که کلر سرم افزایش یافته باشد.
سطح کافئین سرم اختلال اضطرابی/پانیک بالا رفتن در بیماران مشکوک به کافئینیسم
کلسیم (Ca) سرم بررسی شناختی/طبی
اختلال‌های خلقی
پسیکوز
اختلال‌های خوردن
افزایش در هیپرپاراتیروئیدی، متاستازهای استخوانی
افزایش همراه با دلیریوم، افسردگی و پسیکوز
کاهش در هیپوپاراتیروئیدی، نارسائی کلیه
کاهش همراه با افسردگی، تحریک‌پذیری، دلیریوم، سوءمصرف مزمن مسهل
اولتراسونوگرافی کاروتید دمانس گاه بخشی از بررسی دمانس می‌باشد، به‌خصوص برای رد کردن دمانس مولتی‌آنفارکت
ارزش اولیه در جستجو برای علل احتمالی انفارکت
کاته کولامین‌های سرم و ادرار حملات پانیک اضطراب افزایش در فئوکروموسیتوم
مایع مغزی نخاعی
(CSF)
بررسی شناختی/طبی افزایش پروتئین و سلول‌ها در عفونت، VDRL مثبت در نوروسیفیلیس، CSF خونی در بیماری‌های خونریزی‌دهنده
سرولوپلاسمین سرم بررسی شناختی/طبی پائین در بیماری ویلسون (بیماری هپاتولنتیکولار)
مس سرم اختلال‌های خوردن کاهش در بیماران مبتلا به جوع عصبی و استفراغ روان‌زاد
کلر (CI) سرم اختلال پانیک اختلال خفیف در سندرم نفس نفس زدن، اختلال پانیک
کله‌سیستوکینین
(CCK)
اختلال‌های خوردن در بیماران مبتلا به جوع عصبی، در مقایسه با افراد شاهد پس از صرف غذا کمتر افزایش می‌یابد (ممکن است پس از درمان با ضدافسردگی‌ها طبیعی شود)
 
تنفس CO2؛ تزریق
بیکربنات سدیم
حملات پانیک / اضطراب در زیرگروهی از بیماران حملات پانیک ایجاد شد
آزمایش کومبس
مستقیم و غیرمستقیم
آنمی‌های ثانویه به داروهای روانپزشکی بالا رفتن در آنمی‌های همولیتیک ناشی از دارو، مانند آنهائی که ثانویه به کلرپرومازین، فنی‌توئین، لوودوپا و متیل‌دوپا هستند.