بر طبق گزارش‌های مراکز کنترل بیماری (CDC)، تقریباً ۴۱۵،۰۰۰ نفر در ایالات متحده آمریکا آلوده به HIV یا ایدز می‌باشند. ۴۳۵،۷۹۵ مرگ تا ژوئن سال ۲۰۰۰ گزارش شده است. بروز موارد مرتبط با انتقال از طریق دگرجنسی‌خواهی یا مصرف مواد در حال افزایش است. بروز انتقال از طریق ارتباطات هم‌جنس‌خواهانه ثابت شده است کاهش قابل توجه در بروز بیماری ایدز و مرگ و میر از سال ۱۹۹۶ شروع و تا سال ۱۹۹۸ با توجه به استفاده گسترده از ترکیبات قوی ضد رتروویروس ادامه پیدا کرد. میزان کاش در بروز ایدز و مرگ ناشی از آن در اواخر سال ۱۹۹۸ و اوایل سال ۱۹۹۹ روند آهسته‌تری را پیدا کرد. در سال ۱۹۹۹ موارد مرگ و میر در هرکدام از فصل‌ها ثابت مانده است. شیوع ابتلاء به ایدز در اواخر سال ۱۹۹۹ با مقدار تقریبی ۳۲۰،۰۰۰ فرد مبتلا به ایدز افزایش یافت. اگرچه روند افزایش کندتر بوده است. نسبت ابتلاء امریکائیان آفریقائی‌تبار و اسپانیائی‌تبار به ایدز افزایش پیدا کرده است. در جهان، اکثریت موارد ابتلاء به ایدز و مرگ ناشی از آن (بیش از ۹۵%) در کشورهای در حال توسعه و اکثراً در میان نوجوانان، و با افزایش نسبت موارد در زنان، اتفاق می‌افتد.