پانزده درصد از بیماران افسرده بالاخره خودکشی می‌کنند. یک اپیزود افسردگی درمان‌نشده به‌طور متوسط حدوده ده ماه طول می‌کشد. حداقل هفتاد و پنج درصد بیماران، اپیزود دومی از افسردگی را تجربه می‌کنند که معمولاً در عرض ۶ ماه اول پس از اولین اپیزود است.


تعداد متوسط اپیزودهای افسردگی در طول زندگی، ۵ بار است. پیش‌آگهی معمولاً خوب است: ۵۰% بهبود می‌یابند، ۳۰% بهبودی نسبی یافته و ۲۰% سیر مزمن طی می‌کنند. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از بیماران دیستایمیک، به ترتیب دچار اختلال افسردگی ماژور (که به ان افسردگی مضاعف می‌گویند)، اختلال دوقطبی II یا اختلال دوقطبی I می‌شوند. در حدود یک‌سوم از بیماران سیکلوتایمیک، دچار یک اختلال خلقی ماژور می‌شوند که معمولاً اختلال دوقطبی II است. چهل و پنج درصد از اپیزودهای مانیا عود می‌کند. اپیزودهای درمان‌نشده مانیا، سه تا شش ماه طول می‌کشد و میزان عود بالا است (متوسط ده عود). تقریباً هشتاد تا نود درصد بیماران مانیک بالاخره دچار اپیزود کامل افسردگی می‌گردند، پیش‌آگهی نسبتاً خوب است: ۱۵% بهبود می‌یابند، ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبتاً بهبود می‌یابند (چند عود با عملکرد خوب در بین اپیزودها) و یک‌سوم شواهدی از علایم مزمن و اضمحلال اجتماعی دارند.