سوءرفتار و بی‌توجهی به کودک

سالانه حدود یک میلیون کودک در ایالات متحده مورد سوءرفتار یا بی‌توجهی قرار می‌گیرند که این امر منجر به ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مرگ در سال می‌شود. کودکان مورد سوءرفتار، مستعد به وزن کم هنگام تولد یا تولد پیش از موقع (۵۰% همه کودکان مورد سوءرفتار)، معلول شدن (مثلاً عقب‌ماندگی ذهنی، فلج مغزی) یا مشکل‌دار شدن (مثلاً مقابله‌جوئی، فعالیت بیش از اندازه هستند. والدی که کودک را مورد سوءرفتار قرار می‌دهد معمولاً مادر است که خود نیز احتمالاً مورد سوءرفتار قرار گرفته است. این والدین اغلب تکانه‌ای، افسرده، ضداجتماعی، نمایشی یا مصرف‌کننده مواد هستند.


سالانه ۲۰۰-۱۵۰ هزار مورد جدید سوءرفتار جنسی گزارش می‌شود. به‌نظر می‌رسد ۸-۲% این ادعا اشتباه باشد و بسیاری ادعاهای دیگر را نمی‌توان ثابت کرد. در ۸ مورد از هر ۱۰ مورد کودک مورد سوءرفتار جنسی، مقصر، که اغلب مرد است، برای کودک شناخته‌ شده است. در ۵۰% موارد، تجاوزگر یک والد، جانشین او یا یکی از بستگان است.

خودکشی

خودکشی با اقدام جدی و کامل در کودکان کمتر از ۱۳ سال نادر است. افکار خودکشی، تهدیدها و ژست خودکشی شایع‌تر هستند و اغلب باعث تسریع بستری شدن می‌شوند. کودکان دارای تمایل به خودکشی گرایشی به افسردگی (و گاهی اشتغال ذهنی با مرگ) دارند؛ در هر حال، کودکان عصبانی و تکانه‌ای، به‌علاوه کودکانی که از ضربه احساسی اخیر رنج می‌برند، ممکن است تمایل به خودکشی داشته باشند.


رفتار انتخاری در نوجوانان در حال افزایش است و همان‌گونه که در مورد کودکان ذکر شد، در اغلب موارد بستری کردن لازم است با افسردگی، رفتار پرخاشگرانه و سوءمصرف الکل در ارتباط است. افکار خودکشی در دختران شایع‌تر است و آنان تلاش یا ژست بیشتری برای خودکشی نمایش می‌دهند. تلاش جدی و خودکشی موفقیت‌آمیز با جنس مذکر و در دسترس بودن الکل، داروهای غیرقانونی یا داروهائی که کنترل تکانه را کاهش می‌دهند و ممکن است بیش از حد مصرف شوند مرتبط است. والدین اغلب از افکار و رفتار مربوط به خودکشی کودکانشان ‌بی‌خبر هستند بنابراین پرسش مستقیم از کودکان و نوجوانان در مورد خودشکی ضروری است.

آتش‌افروزی

با سایر موارد تخریب اموال، دزدی، دروغگوئی، تمایلات خودتخریبی و بی‌رحمی نسبت به حیوانات در ارتباط است. نسبت مرد به زن ۹ به ۱ است.

خشونت

با اختلال سلوک، تکانه‌ای بودن و عصبانیت در ارتباط است. ممکن است منجر به دیگرکشی شود. ۵۰% کودکان کلاس اول که مخرب یا نافرمان هستند، در معرض خطر بزهکاری نوجوانان می‌باشند.

چاقی

در ۲۰-۵% کودکان و نوجوانان وجود دارد. درصد کمی با سندرم چاقی - کاهش تهویه (obesity-hypoventilation syndrome) که مشابه سندرم پیک‌ویکین (pickwickian) در بزرگسالان است مراجعه می‌کنند. این کودکان ممکن است تنگی نفس داشته باشند و خواب آنها با خر خر کردن، استریدور، احتمالاً آپنه و هیپوکسی با عدم اشباع اکسیژن مشخص می‌شود. این مسائل ممکن است منجر به مرگ شود. سایر اختلالات از جمله هیپوتیروئیدی یا سندرم پرادر - ویلی (Prader-Willi syndrome) باید رد شوند.

ایدز

ایدز روانپزشکان کودک و نوجوان را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است. مثلاً، مراقبت از بیماران جوان گروه‌های مربوط به سطوح پائین اقتصادی اجتماعی که به‌علت منابع ناکافی به طرز فاحشی نامناسب است، با بیماری مرتبط با ایدز یا مرگ والدین یا بستگان محدودتر می‌شود. بیماران روانپزشکی جوان که همزمان سرولوژی مثبت و بی‌علامت هستند و نیاز به درمان شبانه‌روزی دارند به‌علت ترس از انتقال بیماری طرد می‌شوند. در نوجوانی، ایدز، مسائل جنسی و مشکل سوءمصرف مواد را پیچیده‌تر کرده است.