اضطراب یک علامت اصلی در اختلالات روان‌شناختی، طبی و نورولوژیک است.


- اختلالات افسردگی:

پنجاه تا هفتاد درصد افراد افسرده علایم اضطراب یا افسردگی دارند، بیست تا سی درصد از بیمارانی که بیماریشان اضطراب است، نیز، افسردگی را تجربه می‌کنند.


- اسکیزوفرنی:

بیماران اسکیزوفرنیک ممکن است مضطرب باشند و وسواس‌های شدید فکری، همراه با قبل از شروع توهم یا هذیان‌هایشان داشته باشند.


- اختلال دوقطبی I:

در طول یک اپیزود مانیک ممکن است اضطراب شدیدی اتفاق بیفتد.


- پسیکوز آتیپیک (اختلال پسیکوتیک که به‌گونه‌ای دیگر مشخص نشده):

همراه علایم پسیکوتیک، اضطراب شدید وجود دارد.


- اختلال انطباقی همراه با اضطراب:

بیمار در سه ماه اخیر سابقه یک استرسور روانی - اجتماعی دارد.


- حالت‌های طبی و نورولوژیک:

در اثر یک بیماری طبی خاص یا عامل زیست‌شناختی، اختلال پسیکوتیک به شکل ثانویه ایجاد می‌شود (جدول علل طبی و نورولوژیک اضطراب و جدول تشخیص افتراقی در مورد حالت‌های شایع طبی که علایم اضطرابی را تقلید می‌کنند)؛ ممکن است اختلال شناختی وجود داشته باشد.


- اختلالات وابسته به مواد:

اغلب پانیک یا اضطراب همراه با حالت‌های مسمومیت (به‌خصوص کافئین، کوکائین، آمفتامین‌ها، توهم‌زاها) و حالت‌های ترک وجود دارد (جدول اختلال اضطرابی ناشی از مواد).

جدول تشخیص افتراقی در مورد حالت‌های شایع طبی که علایم اضطرابی را تقلید می‌کنند.

آنژین صدری / انفارکتوس قلبی نوار قلبی در آنژین، افت قطعه ST را نشان می‌دهد، آنزیم‌های قلبی در MI، درد فشاری قفسه سینه معمولاً همراه با آنژین و MI است. درد ناشی از اضطراب معمولاً مشخص‌تر و سطحی‌تر است.
سندرم هیپرونتیلاسیون سابقه تنفس‌های سریع و عمیق، رنگ‌پریدگی دور دهانی، اسپاسم کارپوپدال، پاسخ درمانی به نفس در کیسه کاغذی
هیپوگلیسمی قند خون ناشتا معمولاً کم‌تر از ۵۰ میلی‌گرم / دسی‌لیتر است. نشانهظهای دیابت قندی: پرنوشی، پرادراری، پرخوری
هیپرتیروئیدی بالا بودن تری‌یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4)، در موارد تشدید اگزوفتالمی وجود دارد.
سندرم کارسینوئید بالا بودن فشار خون همراه با اضطراب، بالا بودن سطح کاتکولامین‌های ادراری (۵- هیدروکسی ایندول استیک اسید [HAA ـ 5])