اختلال پانیک

- حمله‌های پانیک اغلب دو تا سه بار در هفته تکرار شوند.

- سیر بیماری مزمن، همراه با دوره‌های خاموشی و تشدید است.

- پیش‌آگهی با درمان، عالی است (۱).


(۱) . پیش‌آگهی کدامیک از اختلالات زیر با درمان بهتر است؟ (پرانترنی اسفند ۸۰)


الف ـ Post Traumatic Stress Disorder ب ـ Generalized Anxiety Disorder
ج ـ Panic Disorder د ـ Obsessive Compulsive Disorder


پاسخ: گزینه ج

اختلال فوبیک

- سیر بیماری مزمن است.

- اگر فوبی‌ها درمان نشوند، ممکن است بدتر شوند، یا گسترش یابند.

- پیش‌آگهی با درمان خوب تا عالی است.

- مقاوم‌ترین فوبی به درمان، آگورافوبی است.

اختلال وسواسی فکری - عملی

- دوره بیماری مزمن است، همراه با تشدید و تخفیف علایم (۱).

- پیش‌آگهی با درمان نسبتاً خوب است، ولی بعضی از موارد به درمان مقاوم هستند.


(۱) . خانم جوانی به مدت یک سال است که دچار اضطراب و تشویش و علایمی همچون عصبانیت و دردهای عضلانی، اختلال خواب و غیره شده است. اضطراب ایشان مربوط به عامل خاصی نیست و در بررسی‌های عضوی نکته‌ای به‌دست نیامده است. علایم فوق باعث ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد وی شده است. از نظر سیر و پیش‌آگهی این اختلال: (پیش‌کارورزی، مهر ۷۸)


الف ـ ممکن است با پیشرفت سن فروکش کند.
ب ـ تمایل به عود مکرر دارد.
ج ـ سیر مزمن با شدت و ضعف دارد.
د ـ سیر مزمن داشته و معمولاً بدون درمان بدتر می‌شود.


پاسخ: گزینه الف

اختلال اضطراب فراگیر

- دوره بیماری مزمن است، ممکن است با بالا رفتن سن بیمار نشانه‌ها کاهش یابد.

- ممکن است با گذشت زمان، افسردگی ثانویه ایجاد شود. اگر اختلال اضطراب فراگیر درمان نشود، افسردگی غیرشایع نمی‌باشد.

اختلال استرس پس از تروما

- دوره بیماری مزمن است.

- تروما سال‌ها به‌طور دوره‌ای مجدداً تجربه می‌شود.

- در صورت وجود پاتولوژی روان‌شناختی قبلی، پیش‌آگهی بدتر است.