زردزخم (Impetigo)

زردزخم (پيودرمان) عفونت چرکى و موضعى پوست است که عمدتاً در کودکان خردسال ساکن مناطق آب و هوائى گرم و تحت شرايط بد بهداشتى پديد مى‌آيد. معمولاً پوست صورت و اندام تحتانى گرفتار مى‌شود. ضربان خفيف ممکن است نقشى در تلقيح ارگانيسم به درون پوست داشته باشند. زردزخم معمولاً در اثر استرپتوکک‌هاى گروه A شکل مى‌گيرد اما گاهى ساير استرپتوکک‌ها يا استافيلوکک اورئوس نيز آن را ايجاد ميظنمايند. پاپول‌ها به وزيکول‌هاى حاشيه قرمز تبديل مى‌شوند و طى ۶-۴ روز دلمه‌هاى ضخمى و شبيه عسل را تشکيل مى‌دهند. تشخيص اين عفونت با کشت قاعده زخم تأئيد مى‌گردد. زردزخم ارتباطى با ARF ندارد اما گاهى اوقات پس از آن AGN ديده مى‌شود.

درمان

قابل اعتمادترين درمان زردزخم با داروهائى است که بر استرپتوکک‌ها و استافيلوکک اورئوس مؤثر هستند. اين داروها دى‌کلوگزاسيلين (۵۰۰ ميلى‌گرم خوراکى هر ۶ ساعت)، سفالکسين (۵۰۰ ميلى‌گرم خوراکى هر ۶ ساعت)، و پماد موضعى موپيروسين هستند. اگر استرپتوکک‌ها گروه A به‌عنوان عامل زردزخم ثابت شدند، رژيم درمانى فارنژيت (جدول درمان عفونت‌هاى ناشى از استرپتوکک‌هاى گروه A) ارزان‌تر و به همان اندازه مؤثر مى‌باشد.

سلوليت

سلوليت که نوعى عفونت پوست و بافت زير جلد است، در اثر استرپتوکک‌ها يگروه A يا استافيلوکک اورئوس شکل مى‌گيرد. ناحيه مبتلا قرمز، گرم و حساس است؛ تب و علائم سيستميک اغلب وجود دارد و لنفادنوپاتى ناحيه‌اى ممکن است يافت شود. باد سرخ (Erysipelas) شکلى از سلوليت است که تقريباً منحصراً توسط استرپتوکک‌هاى گروه A و گاهى توسط ارگانيسم‌هاى گروه C يا G ايجاد و به‌طور معمول روى صورت و اندم تحتانى تشکيل مى‌شود. شروع حاد درد و صفحه قرمز برجسته‌اى که با پوست طبيعى مرز معينى دارد (اين برجستگى در اثر مايع‌دار شدن نسج لنفاوى ايجاد مى‌شود) از مشخصات اين بيمارى است. باد سرخى گاهى با تب بالا و باکتريمى همراه است.

درمان

قابل اعتمادترين درمان سلوليت با داروهائى است که بر استرپتوکک‌ها و استافيلوکک اورئوس مؤثر هستند. درمان با اگزاسيلين (۲ گرم وريدى هر ۴ ساعت) يا سفازولين (۲ گرم وريدى هر ۸ ساعت) شروع مى‌شود؛ در صورت آلرژى به پنى‌سيلين يا شک به عفونت با MRSA، وانکومايسين (۱ گرم وريدى هر ۱۲ ساعت) استفاده مى‌شود. اگر عامل عفونت استرپتوکک‌هاى گروه A باشند، پنى‌سيلين ترجيح داده مى‌شود.

فاشئيت نکروزان

فاشئيت که عفونت تهديدکننده حيات و سريعاً پيشروندهٔ فاشياى سطحى يا عمقى است، در ۶۰ درصد موارد توسط استرپتوکک‌هاى گروه A ايجاد مى‌شود. (ساير موارد، به‌ويژه آنهائ يکه با جراحى يا ساير اقدامات روى شکم يا صفاق مرتبط بوده‌اند در اثر فلور دستگاه گوارش ايجاد مى‌شوند.) شروع علائم حاد و با درد شديد محل عفونت، بى‌حالي، تب، لرز، و ظاهرى توکسيک همراه است. با پيشرفت (غالباً بسيار سريع) بيمارى تغييرات پوستى بارزتر مى‌شود، اريتم تيره‌رنگ و نقطه‌نقطه شکل مى‌گيرد، و گاهى در ناحيه درگير ادم و بى‌حسى پديد مى‌آيد.

درمان

هم براى تأييد تشخيص و هم براى درمان، باز کردن منطقه از طريق جراحى ضرورى است. دبريدمان و برداشتن ضايعات، نجات‌دهندهٔ حيات و درمان آنتى‌بيوتيکى (جدول درمان عفونت‌هاى ناشى از استرپتوکک‌هاى گروه A) کمک‌کننده مى‌باشد.