اپيدميولوژى

اپدميولوژى بارتونلا باسيلى فورميس باسيل گرم منفى کوچکى است که باعث تب ارويا و در شکل مزمن خود، ضايعات پوستى موسوم به زگيل پروئى (Verruga Peuana) مى‌شود. ناقل اين بيمارى‌ها نوعى پشه خاکى است که در دره‌هاى رودخانه‌اى کوهستان آندس در پرو، اکوادور، و کلمبيا يافت مى‌شود.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى تب اوريا (Oroya Fever) با تب، لرز، بى‌حالي، سردرد، تغيير وضعيت ذهني، و درد عضلات و مفاصل تظاهر مى‌کند که ممکن است به‌طور بطئى يا حاد، تقريباً ۳ هفته پس از گزش پشه خاکى ناقل شروع شود در نتيجه انگلى شدن گلبول‌هاى قرمز و سپس فاگوسيتوز و تخريب آنها توسط ميزبان، آنمى شديدى رخ مى‌دهد. ضايعات پوستى قرمز يا بنفش موسوم به زگيل (کوچک يا بزرگ و پايه‌دار) ممکن است در فاز نقاهت پديد آيند.

درمان

تب اروپا معمولاً با کلرامفنيکل درمان مى‌شود ولى به تتراسيکلين‌ها، پنى‌سيلين، يا استرپتومايسين نيز پاسخ مى‌دهد. عفونت‌هاى هم‌زمان سالمونلائى شايع هستند.