تا ۱ جولاى ۱۹۹۹، آمار تجمعى موارد ايدز در ايالات متحده بيشتر از ۷۰۲،۷۴۵ بوده است؛ که حدود ۶۰% اين افراد فوت نموده‌اند. البته ميزان مرگ و مير ناشى از ايدز در طول ۴ سال گذشته به طول قابل توجهى کاهش يافته است که عمدتاً به دليل استفاده وسيع از داروهاى قدرتمند ضدٌ رتروويروسى بوده است. تخمين زده شده که ۶۵۰،۰۰۰ تا ۹۰۰،۰۰۰ فرد آلوده به HIV در ايالات متحده وجود دارد. گروه‌هاى خطر عمده همچنان عبارتند از مردانى که با مردان تماس جنسى داشته‌اند و مردان و زنانى که از مواد مخدر تزريقى استفاده مى‌کنند (IDU) Injection Drug Users)؛ ولى تعداد مواردى که در جريان مقاربت با جنس مخالف منتقل مى‌شود، به‌ويژه در ميان زنان، به سرعت رو به افزايش است. اين زنان همچنين عفونت را به کودکان خود منتقل مى‌کنند. از آنجا که اکثريت موراد عفونت ناشى از تزريق مواد مخدر در ميان اقليت‌هاى محلات فقيرنشين شهرها است، فشار ناشى از عفونت HIV و ايدز به‌طور فزاينده و نامتناسب بر دوش اقليت‌ها، به‌ويژه در شهرهاى شمال شرقى و جنوب شرقى ايالات متحده، افتاده است. مواردى از ايدز که بر اثر تزريق فرآورده‌هاى خونى آلوده در گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر نيز در حال شناسائى هستند، ولى خطر کسب عفونت جديد از اين راه در حال حاضر در ايالات متحده بسيار اندک است. عفونت HIV و ايدز يک پاندمى جهاني، به‌ويژه در کشورهاى در حال توسعه، است. برآورد فعلى تعداد موارد عفونت HIV در سارسر جهان حدود ۳۴ ميليون است که دوسوم آنها در مناطق واقع در جنوب صحراى آفريقا واقع هستند، ۴۶% موارد را زنان تشکيل مى‌دهند.