هرپس ويروس انسانى (Human Herpesvirus) نوع ۶، ۷ و ۸

HHV-6 نوعى ويروس لنفوتروپيک T است که باعث اگزانتماسوبيتوم (Exanthem Subitum) (روزئولا Roseola) مى‌شود. اين بيمارى در دوران کودکى شايع است و با تب و سپس راش مشخص مى‌شود. HHV-6 با تشنج همراه با تب (بدون راش) در طى شيرخوارگى و سندرم‌هاى مونونوکلئوز و آنسفاليت موضعى در گروه‌هاى سنى‌ بالاتر همراه بوده است. اين ويروس در افراد دچار ضعف ايمنى باعث بيمارى منتشر و پنومونيت مى‌شود. HHV-7 به‌طور شايع کودکان را مبتلا مى‌سازد و در بزاق حضور دارد اما با هيچ بيمارى شناخته‌شده‌اى ارتباط قعطى ندارد. HHV-8 ويروسى است که گفته مى‌شود در سارکوم کاپوسى و لنفوم حفرات بدن در بيماران مبتلا به ايدز نقش اتيولوژيک داشته باشد.