اپيدميولوژى

اپيدميولوژى انکوسرکياز (”کورى رودخانه“ River Blindness) در اثر نماتود فيلاريائى انکوسرکا ولوولوس (Onchocerca Volvulus) ايجاد مى‌شود. تقريباً ۱۳ ميليون نفر در مناطق استوائى آفريقا و آمريکاى لاتين مبتلا مى‌باشند. انکوسرکياز دومين عامل عفونى کورى در جهان مى‌باشد.

پاتوژنز

لاروهاى آلوده از طريق نيش سياه مگس‌هاى آلوده در پوست انسان قرار مى‌گيرند. لاروها بالغ مى‌شوند و در ندول‌هاى زيرجلدى سکونت مى‌گزينند. پس از مدتى که از چند ماه تا تقريباً سه سال متغير است، ميکروفيلارياها شروع به آزاد شدن مى‌کنند، از ندول‌هاى خارج و در بافت‌ها جارى مى‌گيرند، و در درم متمرکز مى‌شوند. انکوسرکياز عمدتاً پوست، چشم، و غدد لنفاوى را متأثر مى‌سازد. آسيب را ميکروفيلارياها ايجاد مى‌کنند نه کرم‌هاى بالغ.

تظاهرات بالينى

خارش و راش‌هاى پاپولر ژنراليزه شايعند؛ خارش گاهى اوقات غير قابل تحمل است. انکوسرکوماتاى زيرجلدى محتوى کرم‌هاى بالغ مى‌باد. ضايعات ممکن است در هر قسمتى از چشم ايجاد شوند. ضايعات چشمى شامل کراتيت اسکلروزان (بيشترين علت کورى ناشى از انکوسرکار در آفريقا)، يووئيت قدامي، ايريوسيکليت، و آتروفى کوريورتينال مى‌باشند. آتروفى اپتيک يا گلوکوم ثانويه ممکن است اتفاق بيفتد.

تشخيص

تشخيص قطعى با يافتن کرم بالغ در ندول‌هاى خارج شده يا ميکروفيلاريا در برش‌هاى پوستى صورت مى‌گيرد. براى ديدن ميکروفيلاريا بايستى برش‌هاى پوستى را به‌مدت ۴-۲ ساعت در محيط کشت بافتى يا در سالين روى لام شيشه‌اى يا در يک ظرف ميکروتيتر ته صاف انکوبه کرد. شناسائى آنتى‌بادى و PCR بسيار حساس و اختصاصى هستند و در آزمايشگاه‌هاى تخصصى مورد استفاده قرار مى‌گيرند.

درمان

اهداف اصلى درمان پيشگيرى از ايجاد ضايعات غير قابل برگشت و تخفيف علائم است. ندول‌هاى سر را بايد برداشت با چشم مبتلا به عفونت نشود. ايورمکتين خوراکى به‌صورت تک‌دوز ۱۵۰μg/kg هر ۶ يا ۱۲ ماه تجويز مى‌گردد. بارداري، شيردهي، اختلالات CNS که سد خونى مغزى را دچار مشکل مى‌کنند و سن زير ۵ سال ممنوعيت‌هاى درمان به‌شمار مى‌روند. ايورمکتين کرم‌هاى بالغ را از بين نمى‌برد.