پاتوژنز و اپيدميولوژى

پاتوژنز و اپيدميولوژى عفونت در انسان در اثر خوردن تخم کرم‌هاى نوارى سگ ايجاد مى‌شود. جنين کرم به مخاط روده نفوذ مى‌کند، وارد جريان پورت مى‌شود، و به ارگان‌هاى مختلف به‌ويژه کبد و ريه انتشار مى‌يابد. کپسول‌هاى Brood و کيست‌هاى دختر در درون کيست‌هاى هيداتيد شکل مى‌گيرند. لاروهاى جديد که اسکلوکس نام دارند، در درون کپسول‌هاى Brood ايجاد مى‌شوند. اکينوکوکوس گرانولوسوس (Echinococcus Granulosus) در مناطقى از آمريکا شمالى که پرورش دام دارند و اکينوکوکس مولتى‌لوکالاريس (E. Multilocularis) بيشتر در نواحى سردسير و نيمه سردسير ديده مى‌شوند. اکينوکوکوس وژلى (E. Vogeli) فقط در آمريکاى جنوبى و مرکزى وجود دارد. وزيکول‌هاى اکينوکوکوس مولتى لوکولاريس تهاجم موضعى دارند.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى کيست‌ها ممکن است ۲۰-۵ سال رشد کنند و بعد علائمى ايجاد نمايند که به‌طور تيپيک ناشى از توده يا اثر فشارى آن باشند. اکينوکوکوزيس کبد مى‌تواند به‌صورت درد شکم، توده قابل بمس RUQ، انسداد صفراوى تظاهر کنند. پارگى کيست باعث بروز تب، خارش، کهير، يا آنافيلاکسى مى‌شود و انتشار چند کانونى را به‌وجود مى‌آورد. عفونت اکينوکوکوس مولتى‌لوکولاريس با تخريب کبد، گسترش به اعضاء حياتى و (گاهى اوقات) متاستاز، بدخيمى‌هاى کبد را تقليد مى‌کند.

تشخيص

تخشيص کيست‌هاى دختر درون کيست بزرگ‌تر که در CT يافت مى‌شود، پاتوگنومونيک عفونت اکينوکوکوس گرانولوسوس است. MRI، سونوگرافي، و (در مورد ريه) عکس ساده ممکن است به تشخيص کمک کنند. گاهى در جدار کيست کبد کلسيفيکاسيون ديده مى‌شود. در اکينوکوکوزيس ريوي، تا ۵۰ درصد از بيماران سرولوژى منفى دارند اما در تقريباً ۹۰ درصد از بيماران مبتلا به درگيرى کبد، سرولوژى مثبت مى‌شود. آسپيراسيون خطر پارگى و انتشار را به‌همراه دارد و معمولاً توصيه نمى‌شود؛ اما در صورت انجام آسپيراسيون، ديدن قلابک‌هاى اسکولکسى تشخيص را تقويت مى‌کند.

درمان

هم برداشتن از طريق جراحى و هم آسپبراسيون مکرر و تزريق داروهاى کشنده اسکولکس در از بين بردن کيست تأييد شده‌اند. بايستى قبل از اين اقدامات آلبندازول (روزانه ۱۵mg/kg منقسم در دو دوز) تجويز نمود و بعد از آن هم تا چندين هفته در عفونت اکينوکوکوس گرانولوسوس و تا دو سال در عفونت اکينوکوکوس مولتى لوکولاريس آن‌را ادامه داد. درمان با آلبندازول تقريباً باعث درمان ۳۰ درصد از موارد مى‌شود. ممکن است به چندين دوره درمان نياز باشد.