شرح حال بيمار بايد شامل سؤالاتى درباره تب، درد شکم، تهوع / استفراغ، دفعات و نوع اسهال (آبکى يا خوني، حجم)، غذائى که اخيراً خورده شده (غذاهاى دريائي، يک منشاء مشترک احتمالي، مانند گردش دسته‌ جمعى يا رستوران)، مسافرت (محل دقيق جغرافيائي، مدت، و نوع مسافت)، تماس‌هاى جنسى و تاريخچه عمومى پزشکى (به‌ويژه ساير بيمارى‌ها و درمان با داروهاى مهارکننده ايمني، آنتى‌بيوتيک‌ها، يا مهارکننده اسيد معده) باشد. معاينه کامل بدني، به همراه توجه ويژه به يافته‌هاى شکمى بايد انجام شود. نمونه‌هاى مدفوع بايد از لحاظ ظاهرى از نظر قوام و وجود خون و از لحاظ ميکروسکوپى براى وجود سلول‌هاى PMN بررسى مى‌شوند. در صورت التهابى بودن اسهال، مدفوع را بايد از نظر وجود سالمونلا، شيگلا، و کامپيلوباکتر بررسى کرد. ساير آزمايشات تشخيصى به شرايط بالينى بستگى دارد و ممکن است شامل موارد زير باشد: جستجوى يستوتوکسين کلستريديوم ديفيسيل (در زمينه مصرف اخير آنتى‌بيوتيک‌ها)، جستجوى تخم‌ها و انگل‌ها (مسافرت) و کشت از نظر ويبريوها (مصرف غذاهاى دريائي) و يرسينيا و E. کولى انتروهموراژيک.