اپيدميولوژى

ويروس رودخانه راس (Ross River Virus) باعث اپيدمى بيمارى مشخص در استراليا، گينه‌نو و جزاير شرقى اقيانوس آرام مى‌شود. ويروس از طريق پشه‌هاى آئدس در ميان انسان‌ها انتقال مى‌يابد.

تظاهرات بالينى

دوره کمون ۱۱-۷ روز است. بيمار به‌طور ناگهانى و معمولاً با درد مفصل شروع مى‌شود. تقريباً در همان زمان راش‌ها هم ظاهر مى‌گردند. درگيرى مفصل براى مدت قابل توجهى اکثر بيماران را ناتوان مى‌سازد. مايع مفصل محتوى ۶۰،۰۰۰-۱۰۰۰ سلول تک هسته‌اى در هر ميکروليتر است. به‌دست آوردن آنتى‌بادى‌هاى IgM ارشمند مى‌باشد، هر چند که گاهى اين آنتى‌بادى‌ها سال‌ها باقى مى‌مانند.

درمان

هيچ درمان خاصى وجود ندارد.