بالغين: توصيه‌هاى لازم براى ايمن‌ساى بالغين در جدول (برنامه ايمن‌سازى بالغين) خلاصه شده است. ايمن‌سازى روتين بر عليه فلج اطفال در بالغين توصيه نمى‌شود مگر آنکه در معرض تماس زيادى باشند (مثلاً در طول مسافرت به نواحى آندميک) يا سرپرستى کودک مبتلا به اختلال نقص ايمنى را برعهده داشته باشند. واکسن سرخجه بايد به همه زنان در سنين بارورى داده شود مگر آنکه سابقه مستند ايمن‌سازى يا آنتى‌بادى سرخچه مثبت در آزمايش داشته باشند. به دانشجويان به‌ويژه افراد سال اول که در خوابگاه زندگى مى‌کنند بايد ايمن‌سازى برعليه مننژيت مننگوکوکى توصيه شود. مجوز استفاده از واکسن بيمارى لايم براى افراد ۷۰-۱۵ ساله داده شده است. تجويز آن به خطر بروز بيمارى در هر فرد بستگى دارد.

جدول برنامه ايمنى‌سازى بالغین

واکسن برنامه زمانى ايمن‌سازى
هپاتيت a) A) براى افرادى که نيازمند محافظت طولانى‌مدت هستند، ۲ دوز توصيه مى‌شود که دوز دوم ۱۲-۶ ماه بعد از دوز اول داده مى‌شود.
هپاتيت a) B) سه دوز داده مى‌شود، دومين دوز يک ماه بعد از دوز اول و سومين دوز ۵ ماه بعد از دوز دوم
سرخک/ اوريون / سرخجه به بالغينى که سال تولد آنها ۱۹۵۷ به بعد است و قبلاً ايمن‌سازى در آنها انجام نگرفته يک دوز داده مى‌شود. در بعضى از مشاغل يا مدرسه ممکن است دوز دوم ضرورى باشد.
توکسوئيد کزاز / ديفتري، متصل واريسلا به افرادى که در کودکى ايمن‌سازى در آنها انجام نشده سه دوز توصيه مى‌شود. دوز دوم يک ماه بعد از دوز اول داده مى‌شود و دوز سوم ۶ ماه بعد از دوز دوم داده مى‌شود. سپس هر ۱۰ سال يک بار دوز يادآورى لازم است. به افرادى که سابقه ابتلاء به آبله‌مرغان ندارند و سن آنها ۱۳ سال به بالا است دو دوز داده مى‌شود. دوز دوم ۲-۱ ماه بعد از دوز اول داده مى‌شود.
آنفلوآنزا واکسن به‌طور ساليانه به افراد زير داده مى‌شود: افراد ۵۵ سال به بالا؛ افراد سنين پائين‌تر که مبتلا به بيمارى‌هاى مزمن نظير بيمارى قلبى و ديابت هستند؛ کسانى که با افراد پرخطر کار يا زندگى مى‌کنند.
استرپتوکوک پنومونيه (پلى‌ساکاريد) معمولاً واکسن يک بار به افراد ۶ سال به بالا داده مى‌شود. در افرادى که در معرض خطر زيادى هستند مى‌توان دوز دوم را ۵ سال بعد داد. ايمن‌سازى در موارد زير نيز توصيه مى‌شود: افراد جوان‌تر مبتلا به بيمارى‌هاى مزمن، نظير بيمارى قلبي، ديابت، نارسائى کليه، و آنمى داسى‌شکل، و کسانى‌که با افراد پرخطر کار يا زندگى مى‌کنند.


a: براى افراد در معرض خطر