سردرد کلاستر از اختصاصات آن اپيزودهاى عود، شبانه بودن، يک طرفه بودن و درد سوزشى رترواوربيتال مى‌باشد. به‌طور تيپيک يک مرد جوان (۹۰%) دو تا ۴ ساعت پس از به خواب رفتن با درد شديد، اشک ريزش يک طرفه و احتقان بينى و ملتحمه بيدار مى‌شود. شکايت‌هاى بينائي، تهوع يا استفراغ نادر است. درد ۳۰ تا ۱۲۰ دقيقه طول مى‌کشد ولى تمايل دارد که در همان زمان شب و يا چندين مرتبه هر ۲۴ ساعت در طى ۴-۸ هفته (يک کلاستر - دسته) عود نمايد. دوره‌هاى روزانه (درد راجعه در يک ساعت معين در هر روز در يک دسته) در ۸۵% موارد ايجاد مى‌شود. يک دوره بدون درد چند ماهه يا چند ساله ممکن است تا دسته بعدى سردردها فاصله بيفتند. الکل در ۷۰% موارد محرک حملات است. پروفيلاکسى با ليتيوم (۶۰۰-۹۰۰ ميلى‌گرم چهار بار در روز) يا پردنيزون (۶۰ ميلى‌گرم به مدت ۷ روز و بلافاصله دوز دارو کاهش داده شود) انجام مى‌شود. ارگوتامين ۱ ميلى‌گرم به‌صورت شياف يک تا دو ساعت قبل از حمل احتمالي، مى‌تواند از ايپزودهاى روزانه پيشگيرى کند. اکسيژن با فلوى زياد (۹ ليتر در دقيقه) با سوماتريپتان (۶ ميلى‌گرم زيرجلدي) در حملات حاد مفيد مى‌باشد.