رويکردى به بيمار

ارزيابى OH علامت‌دار را با رد علل قابل درمان شروع مى‌کنند. اکثر علل OH به‌دليل بيمارى دستگاه عصبى نيستند (جدول - علل غير نورولوژيک هيپوتانسيون ارتوستاتيک -). در OH غير نوروژنيک افت فشار خون در هنگام ايستادن با افزايش جبرانى متناسبى همراه است. در عوض در OH نوروژنيک افزايش جبرانى ضربان قلب اتفاق نمى‌افتد. شرح حال بايد داروها (ديورتيک‌ها) و مشکلات طبى (ديابت) را در برگيرد. ممکن است تشديد پاسخ به داروها اولين علامت اختلال اتونوم زمينه‌اى باشد. بايد ارتباط علائم را با غذا (شانت خون به احشاء) و برخاستن از خواب در صبح (کاهش نسبى حجم داخل عروقي) بررسى کرد. معاينه وضعيت روانى (اختلالات نورودژنراتيو)، اعصاب جمجمه‌اى (اختلال حرکت چشم به پائين به همراه فلج سوپرانوکلئر پيشرونده)، عملکرد حرکتى (سندرم‌هاى پارکينسوني) و عملکرد جسنى (پلى‌نوروپاتي) ضرورى است. لازم است موارد زير را در تشخيص افتراقى اختلالات عملکرد اتونوم در نظر داشت: ناتوانى جنسي، اختلال عملکرد مثانه (تکرر ادرار، تأخير در ادرار کردن يا بى‌اختيارى ادراري)، اسهال، يبوست و اختلال در عرق کردن (هيپوهيدروز يا هيپرهيدروز).

جدول علل غير نورولوژيک هيپوتانسيون ارتوستاتيک

نارسائى پمپ قلبى
انفارکتوس قلبى
ميوکارديت
پريکارديت کانستريکتيو
تنگى آئورت
تاکى‌آريتمى‌ها
برادى‌آريتمى‌ها
نفروپاتى از دست‌دهنده نمک
نارسائى آدرنال
ديابت بى‌مزه
انسداد وريدى
کاهش حجم داخل عروقى
بلند کردن جسم سنگين
دفع ادرار و مدفوع
دهيدراتاسيون
اسهال، استفراغ
خونريزى
سوختگى‌ها
متابوليک
نارسائى آدرنوکورتيکال
هيپوآلدوسترونيسم
فئوکروموسيتوم
کموبد شديد پتاسيم
ذخيره شدن خون در وريد
الکل
اتساع بستر عروق احشائى پس از خوردن غذا
فعاليت شديد همراه با اتساع بستر عروق اسکلتى
گرما: محيط داغ، حمام داغ، تب
خوابيدن يا ايستادن طولانى‌مدت
سپسيس
داروها
داروهاى کاهنده فشار خون
ديورتيک‌ها
متسع‌کننده‌هاى عروقي: نيترات‌ها، هيدرالازين
داروهاى آلفا و بتا بلوکر
آرام‌بخش‌هاى CNS: باربيتورات‌ها، مواد مخدر
ضدٌ افسردگى‌هاى سه حلقه‌اى
فنوتيازين‌ها