روش‌هائى که به ميزان وسيعى براى کنترل بارورى استفاده مى‌شوند عبارتند از:


۱. روش‌هاى محاسبه زمان تخمک‌گذارى (Rhythm Techniques) و نزديکى منقطع (Withdrawal Techniques)


۲. روش‌هاى فيزيکى جلوگيرى از باردارى (Barrier Methods)


۳. ابزار داخل رحمى (IUD)


۴. ضدٌحاملگى خوراکى


۵. عقيم‌سازى


۶. سقط.


از ضدٌ حاملگى‌هاى خوراکى به ميزان وسيعى در جلوگيرى از حاملگى و کنترل ديس‌منوره و خونريزى بدون تخمک‌گذارى استفاده مى‌کنند. داروهاى ضدٌ حاملگى خوراکى ترکيبى حاوى استروژن صناعى (اتينيل استراديول (Ethynil Estradiol) يا مسترانول (Mestranol)) و پروژستين صناعى هستند. نورژسيتمات (Norgestimate) با دوز کم و پروژستين‌ها به‌نظر بيشترنى اثر آندروژنيک ار دارد و در بيمارانى با علائم هيپرآندروژنيک نبايد مصرف شود. سه نوع فرمولاسيون عمده وجود دارد: استروژن - پروژستين با دوز ثابت، استروژن - پروژسترون به‌صورت مرحله‌اى و پروژستين تنها.


با وجودى که به‌طور کلى اين داروها ايمن هستند، خطر ترومبوآمبولى وريدي، هيپرتانسيون و سنگ صفراوى وجود دارد. با افزايش سن و مصرف سيگار خطر انفارکتوس ميوکارد و سکته مغزى را افزايش مى‌دهد. عوارض جانبى نظير خونريزي، آمنوره و افزايش وزن اغلب به تغيير فرمولاسيون پاسخ مى‌هد.


ممنوعيت مصرف مطلق ضدٌ حاملگى‌هاى خوراکى شامل اختلالات ترومبوآمبوليک قبلي، بيمارى عروق مغزى يا کرونري، کانسر شناخته شده يا مشکوک پستان يا ساير کانسرهاى وابسته به استروژن، بيمارى کبدي، خونريزى ژنيتال تشخيص داده نشده يا حاملگى شناخته شده يا مشکوک است. ممنوعيت مصرف نسبى شامل هيپرتانسيون، سردردهاى ميگرني، ديابت قندي، ليوميوم رحمي، کم‌خونى سيکل سل، هيپرليپيدمى و جراحى انتخابى است.


قرص‌هاى ضدٌ حاملگى اورژانسى حاوى پروژستين تنها يا استروژن و پروژستين را مى‌توان در عرض ۷۲ ساعت از نزديکى بدون جلوگيرى به‌منظور پيشگيرى از حاملگى استفاده کرد. دو نوع داروى پلان‌ب (Plan B) وپرون (Preven) داروهاى ضدٌ حاملگى اورژانسى هستند که به‌طور اختصاصى براى ضدٌ حاملگى پس از نزديکى طراحى شده‌اند. به‌علاوه داروهاى ضدٌ حالگى خوراکى خاصى را مى‌توان براى ضدٌ حاملگى پس از نزديکى تنظيم دوز کرد. قرص‌هاى پروژستين تنها کم‌ترين خطر تهوع و استفراغ را نسبت به به داروهاى ترکيبى استروژن - پروژسترون دارند.