تخمدان منبع تخمک براى توليد مثل و توليدکننده استروژن‌ها و پروژستين‌ها است. اين هورمون‌ها صفات جنسى ثانويه را در زنان القاء مى‌کنند و سيکل قاعدگى را کنترل مى‌کنند. هورمون‌هاى هيپوفيزى - هورمون لتئينيزان (LH) و هورمون محرک فوليکول (FSH) تکامل فوليکول‌هاى تخمدان را تحريک مى‌کنند و در حدود روز چهاردهم يک سيکل ۲۸ روزه موجب تخمک‌گذارى مى‌شوند.