تاريخچه

تاريخچه لنگش متناوب (intermittent claudication) گرفتگى (Cramping) عضلانى در هنگام ورزش است که به سرعت با استراحت بهبود مى‌يابد. درد در باسن‌ها و ران‌ها مطرح‌کنندهٔ بيمارى آئورتوايلياک است. درد عضلات پشت ساق پا نشان‌دهندهٔ بيمارى شريان رانى يا پوپليته (Popliteal) است. انسداد پيشرفته‌تر آرتريواسکلروتيک باعث درد زمان استراحت مى‌شود. ممکن است زخم‌هاى دردناکى در پاها (در افراد ديابتى بدون درد هستند) ايجاد شود.

معاينهٔ فيزيکى

معاينهٔ فيزيکى کاهش نبض‌هاى محيطي، رنگ پريده شدن اندام مبتلا هنگام بالا بردن، قرمزى وابسته به ثقل (Dependent Rubor). ممکن است زخم‌هاى ايسکميک يا گانگرن انگشتان پا وجود داشته باشد.

آزمايشگاهى

آزمايشگاهى اولتراسوند داپلر از نبض‌هاى محيطى قبل از ورزش و در حين آن محل تنگى‌ها را مشخص مى‌کند. تنها در صورتى آرتريوگرافى با مادهٔ حاجب انجام مى‌شود که جراحى بازسازى (Reconstructive) يا آنژيوپلاستى مدٌنظر باشد.

درمان

اکثر بيماران را مى‌توان به روش طبى يا برنامهٔ ورزش روزانه، مراقبت دقيق از پاها (به‌ويژه در افراد ديابتي)، درمان هيپرکلستروکلمى و دبريدمان موضعى زخم‌ها، اداره (Management) کرد. پرهيز از سيگار واجب است. برخى از بيماران ولى نه همهٔ آنها، بهبود علامتى را به‌دنبال درمان داروئى (Pentoxifyline يا Cilostazol) ملاحظه خواهند کرد. بيماران مبتلا به لنگش شديد، درد در هنگام استراحت، يا گانگرن، نامزد جراحى بازسادى (Reconstructive) شريان هستند. مى‌توان از آنژيوپلاستى از راه مجرا از طريق جلد Percutaneus Transluminal Angioplasty در بيماران انتخابى استفاده کرد.