اتيولوژى

اتيولوژى شايع‌ترين علت روماتيسم است، اگرچه سابقه تب روماتيسمى حاد در حال حاضر ناشايع است، MS مادرزادى يک علت ناشايع مى‌باشد که به‌طور اوليه در نوزادان مشاهده مى‌گردد.

شرح حال

شرح حال علائم اغلب در دهه چهارم زندگى شروع مى‌شود، اما در مناطق فقير اغلب در سن ۲۰ سالگى باعث ناتوانى شديد مى‌گردد. علائم اصلى عبارتند از: تنگى‌نفس و ادم ريوى که با فعاليت، هيجان، تب، کم‌خوني، تاکى‌کاردى حمله‌اى (Tachycardia Paroxysmal)، بارداري، آميزش جنسى و غيره تشديد مى‌شود.

عوارض

عوارض هموپتزي، آمبولى ريوي، عفونت ريوي، آمبولى سيستميک؛ در صورتى‌که تنها MS وجود د اشته باشد؛ اندوکارديت ناشايع است.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى برآمدگى (LIft) بطن راست؛ S1 قابل لمس؛(Opening Snap (OS به فاصله ۰۶/۰ تا ۱۲/۰ ثانيه پس از A2؛ فاصله OS-A2 به‌طور معکوس با شدت انسداد متناسب است. در صورت وجود ريتم سينوسى سوفل پر سر و صدا (Vumbling Murmur) دياستولى که پيش از سيستول شدت آن بيشتر است. طول مدت سوفل با شدت تنگى متناسب است.

آزمايشگاه

آزمايشگاه به‌طور معمول ECG فيبريلاسيون دهليزى (AF) يا در صورت وجود ريتم سينوسى بزرگى دهليز چپ (LA) را نشان مى‌دهد. در صورت وجود هيپرتانسيون ريوى انرحاف محور به‌راست و هيپرتروفى بطن راست وجود دارد.

CXR

CXR بزرگى دهليز چپ و بطن راست و خطوط کرلى B را نشان مى‌دهد.

اکوکارديوگرام

اکوکارديوگرام مفيدترين آزمون غير تهاجمى است؛ اکوکارديوگرام جدائى ناکافي، کلسيفيکاسيون و ضخيم شدن، لت‌هاى (Leaflet) دريچه را به همراه بزرگى دهليز چپ نشان مى‌دهد. با استفاده از اکوکارديوگرام داپلر مى‌توان اختلاف فشار بين دو سوى دريچه و سطح دريچه ميترال را تخمين زد.

درمان

(شکل - روش برخورد با تنگى ميترال - را ملاحظه کنيد.) بيماران بايد به‌خاطر تب روماتيسمى (پنى‌سيلين) و اندوکارديت عفونى پروفيلاکسى دريافت کنند و در صورت وجود تنگى نفس درمان داروئى براى نارسائى قلبي؛ تجويز ديژيتال، بتابلوکرها يا وراپاميل براى کند کردن سرعت ضربان قلب در AF؛ مصرف ديورتيک‌ها و محدوديت مصرف نمک بايد صورت پذيرد. در بيماران دچار AF و / يا سابقه آمبولى سيستميک و ريوى بايد از ضدٌ انعقادها (Anticoagolant) استفاده شود. در صورت وجود علائم و سوراخ ميترال ≤ تقريباً ۶/۱ cm2 بايد والووتومى (Valvotomy) ميترال انجام شود. در تنگى ميترالى که دچار عارضه نشده است، ترميم دريچه با بادکنک از راه پوست (Percutaneous Ballon Valvuloplasty) عمل انتخابى است؛ در صورت عملى نبودن اين روش، بايد والووتومى به کمک جراحى باز (Open Surgical Valvotomy) انجام شود.


روش برخورد با تنگى ميترال
روش برخورد با تنگى ميترال