تنگى شريان کليوى

تنگى شريان کليوى که به‌علت آترواسکلروز (مردان پير) يا ديسپلازى فيبروماسکولار (Fibromuscular Dysplasia) (زنان جوان) مى‌باشد. اين بيمارى به‌صورت شروع ناگهانى هيپرتانسيونى تظاهر مى‌کند که به درمان‌هاى معمول مقاوم است بروئى شکمى اغلب قابل سمع است و هيپوکالمى خفيف به‌علت فعال شدن سيستم رنين - آنژيوتانسين - آلدوسترون ممکن است وجود داشته باشد.

بيمارى نسج کليه

بيمارى نسج کليه اففزايش کراتيتين سرم و / يا غير طبيعى بودن آزمايش ادرار که به‌صورت وجود پروتئين، سلول يا سيلندر (Cast) در آن است.

کوآرکتاسيون آئورت

کوآرکتاسيون آئورت در کودکان و بالغين جوان ديده مى‌شود؛ تنگى آئورت معمولاً در کودکان و بالغين جوان ديده مى‌شود؛ تنگى آئورت معمولاً در محل جدا شدن زير چنبرى (Subclavian) چپ از آن بروز مى‌کند و در معاينه بالينى نبض کاهش يافته و همراه با تأخير شريان رانى و سوفل ديررس سيستولى (Late Systolic Murmur) وجود دارد؛ اين سوفل در پشت، در خط وسط بلندتر است. راديوگرافى قفسه صدرى دندانه‌دار شدن آئورت را در محل کوارکتاسيون و مضرس شدن دنده‌ها را (به‌علت افزايش جريان خون شرائين جانبى (Collatral)) نشان مى‌دهد.


فئوکروموسيتوم

فئوکروموسيتوم يک تومور ترشح‌کننده کاتکول‌آمين که معمولاً از مرکز غده آدرنال منشاء مى‌گيرد و به‌صورت هيپرتاسيون حمله‌اى (Paroxysmal) يا پايدار در بيماران جوان تا ميانسال تظاهر مى‌کند. حملات ناگهانى سردرد، تپش قلب و تعريق شديد شايع مى‌باشد. يافته‌هاى همراه شامل کاهش وزن مزمن، کاهش فشار خون ارتواستاتيک و اختلال در تحمل گلوکز است. فئوکروموسيتوم ممکن است در ديوارهٔ مثانه قرار داشته باشد و به‌صورت ايجاد علائم ناشى از افزايش کاتکول‌آمين در هنگام ادرار کردن، تظاهر کند. تشخيص با بالا بودن سطح متابوليت‌هاى ادرارى کاتکول‌آمين در جمع‌آورى ادرارى ۲۴ ساعته مطرح مى‌شود. سپس محل تومور با استفاده از CTscan يا آنژيوگرافى مشخص مى‌گردد.

هيپرآلدوسترونيسم

هيپرآلدوسترونيسم علت آن آدنوم ترشح‌کننده آلدوسترون يا هيپرپلازى دو طرفه آدرنال است. در يک بيمار مبتلا به هيپرتانسيون که بدون مصرف ديورتيک دچار هيپوکالمى است، بايد مظنون به هيپرآلدوسترونيسم باشيم.

ساير علل

ساير علل استفاده از داروهاى خوراکى ضدٌ بارداري، سندرم کوشينگ و سندرم‌هاى آدرنوژنيتال، بيمارى تيروئيد، هيپرپاراتيروئيدى و آکرومگالى.