عمومى

- عوامل خطر را شناسائى و درمان کنيد: ترک دخانيات؛ درمان ديابت، هيپرتانسيون، و اختلالات چربى لازم است.


- عوامل برانگيزنده‌اى را که رد آنژين دخالت دارند، تصحيح کنيد؛ چاقى بارز، CHF، آنمي، هيپرتيروئيديسم.


- اطمينان دادن به بيمار و آموزش او.

درمان داروئى

نيتروگليسيرين زيرزبانى (TNG٭ ۳/۰ تا ۶/۰ ميلى‌گرم)، مى‌توان آن‌را در فواصل ۵ دقيقه‌اى تکرار کرد. در مورد امکان سردرد يا احساس سبکى سر (light-Headeness) به بيمار هشدار دهيد. به بيمار در مورد استفادهٔ پيشگيرى‌کننده (Prophylactic) از TNG قبل از فعاليتى که به‌طور مرتب باعث برانگيخته شدن آنژين مى‌شود، آموزش دهيد. اگر درد قفسهٔ سينه على‌رغم ۳-۲ عدد TNG بيش از ۱۰ دقيقه پايدار بماند، بيمار بايستى براى ارزيابى امکان آنژين ناپايدار يا MI حاد، سريعاً به نزديک‌ترين مرکز پزشکى مراجعه کند.