سرمازدگى وقتى ايجاد مى‌شود که دماى بافت زير C°۰ افت کند. از لحاظ باليني، عملى‌تر اين است که سرمازدگى را به دو دسته سطحى (بدون از دست رفتن بافت) يا عمقى (با از دست رفتن بافت) تقسيم نمائيم. به‌طور کلاسيک، سرمازدگى به‌طور گذشته‌نگر درجه‌بندى مى‌شود مانند سوختگى (درجه يک تا چهار)، هنگامى که پاتولوژى حاصله در طول زمان داراى حدود مشخص مى‌شود.

ويژگى‌هاى بالينى

ويژگى‌هاى بالينى پرزانتاسيون اوليه سرمازدگى مى‌تواند به‌طور فريبنده‌اى خوش‌خيم باشد. سمپتوم‌هاى همواره شامل نقص حسى در لمس سطحي، درد، و درک دما مى‌باشد. در سرمازدگى عمقى بافت داراى ظاهر چرمي، نقطه‌نقطه، زردرنگ، يا سفيد - بنفش رنگ مى‌باشد. علايم مطلوب در هنگام پرزانتاسيون عبارتند از: وجود گرماى مختصر يا حس همراه با رنگ طبيعى.

درمان

يک پروتکل درمانى براى سرمازدگى در جدول (درمانى سرمازدگي) خلاصه شده است. بافت منجمد شده بايد به‌سرعت و کاملاً به‌وسيله فرو بردن در آب در گردش داراى دماى C° ۳۷-۴۰ دوباره گرم شود. دوباره گرم کردن نبايد به‌علت درد ناشى از پرفوزيون مجدد زودتر از موقع خاتمه يابد. ايبوپروفن ۱۲mg/kg] ۴۰۰mg در روز] هر ۱۲-۸ ساعت تجويز مى‌شود و اغلب داروها مخدر وريدى مورد نياز مى‌باشد. اگر پس از گرم شدن مجدد سيانوز باقى مانده باشد، فشار کمپارتمان‌هاى بافتى بايد به دقت مانيتور گردند.

جدول درمان سرمازدگى

قبل از گرم کردن مجدد حين گرم کردن مجدد پس از گرم کردن مجدد
از محيط دور کنيد مسکن‌هاى وريدى و کتورولاک را در نظر داشته باشيد به دقت خشک کنيد و از عضو محافظت کنيد، بلند کنيد، بين انگشتان پنبه بگذاريد، اگر در آب خيس خورده‌اند.
از گرم کردن مجدد به‌طور ناقص و انجماد مجدد جلوگيرى کنيد ايبوپروفن ۴۰۰mg خوراکى تجويز کنيد اگر وزيکول‌هاى شفاف سالم باشند، مايع در مدت چند روز بازجذب مى‌شود. اگر پاره شده باشند، دبريد کرده و با آنتى‌بيوتيک يا پماد چوب عود استريل پانسمان کنيد.
دماى مرکزى بدن را تثبيت کنيد و هيپوترمى را دمان نمائيد. عضو را در آب در گردش C° ۳۷-۴۰ (با ماينتورينگ ترمومتر) حاوى يک صابون آنتى‌سپتيک فرو ببريد تا انتهاها مرکز شوند (۴۵-۱۰ دقيقه) به وزيکول‌هاى هموراژيک دست نزنيد تا از عفونت پيشگيرى شود.
از عضو منجمد حفاظت کنيد - مالش يا ماساژ ندهيد بيمار را ترغيب کنيد تا عضو را به آرامى حرکت دهد ايبوپروفن ۴۰۰mg خوراکى (۱۲mg/kg در روز) هر ۱۲-۸ ساعت را ادامه دهيد.
شرايط پزشکى يا جراحى را برآورد کنيد اگر درد مقاوم به درمان است دماى آب را به ۳۳ تا C°۳۷ کاهش دهيد پروفيلاکسى کزاز و استرپتوکوک را در نظر داشته باشيد، عضو را بلند کنيد. هيدروتراپى را C° ۳۷ ادامه دهيد.